Town houses

 

Eget rækkehus med have

  • Alle town houses har forhaver og baghaver, som er dybe på solsiden og smallere på skyggesiden
  • Bebyggelsen er varieret ved bl.a. forskydninger i husrækken, hvilket også er med til at dæmpe vinden
  • Gaderne skal i videst muligt omfang indrettes som shared space med stilfærdig kørsel og evt. enkelte p-pladser til fx af- og pålæsning
  • Rækkehuskvarteret skal indeholde forskellige typer af rækkehuse med forskelligt udtryk
  • Rækkehusene kan opdeles i enheder af ca. 5.000-9.500m2, der opføres i tre etager og 4-5 etager i enderne.
Udviklingsmuligheder:
  • Anslået 300.000 etagemeter boligbyggeret


Læs nyhedsbrevet 

Den 11. november 2014 blev konkurrencen om ny masterplan for en del af Ørestad Syd afgjort. Vinderen blev arkitektvirksomheden TRANSFORM ApS, Bascon A/S, Active Institute og arkitekt Jan Christiansen med forslaget ’Aktive Ørestad Syd’. 

Læs nyhedsbrevet.