Karrégade ved fælleden

 

Smalle stræder leder ned til Naturpark Amager

  • I stræderne mellem karreerne, der fører til fælleden begrænses biltrafikken, og gaden indrettes så grøn som muligt
  • Bebyggelsens stuelejligheder er indrettet med forhaver, der er med til at skabe liv i gaden og giver en afstand til boligen fra det offentlige gaderum
  • Bebyggelsen skal have variation i bygningsudtrykket og højder på mellem 4-8 etager med tanke på at skabe gode lysforhold i gade- og gårdrum
  • Karreerne kan opdeles i halve eller kvarte enheder på mellem ca. 6.000-13.000m2
Udviklingsmuligheder:
  • Anslået 300.000 etagemeter boligbyggeret

Læs nyhedsbrevet 

Den 11. november 2014 blev konkurrencen om ny masterplan for en del af Ørestad Syd afgjort. Vinderen blev arkitektvirksomheden TRANSFORM ApS, Bascon A/S, Active Institute og arkitekt Jan Christiansen med forslaget ’Aktive Ørestad Syd’. 

Læs nyhedsbrevet.