Fri passage gennem stigbordene til sommer

31. januar 2019

I sommeren 2018 blev stigbordene i Sydhavnen afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn. Nu har politiet og By & Havn fundet en løsning for sommeren 2019, som holder sikkerheden i top uden at begrænse fritidssejlernes udfoldelse i havnen.

Stigbordene blev afspærret hen over sommeren 2018 som følge af den tragiske vandscooterulykke i maj 2017. Det betød at kajakroere sommeren igennem har benyttet overbæringen og at mindre både har været begrænset af slusens åbningstider.

Derfor bliver løsningen for sommeren 2019 at holde en enkelt åbning i stigbordene fri til gennemsejling, mens de øvrige lukkes. Forudsætningen er, at By & Havn iværksætter afspærring af stigbordene inden for en time, hvis en vandscooter sejler ind i havnen. 

Løsningen er fremkommet hen over vinteren i et samarbejde mellem By & Havn og politiet. I hele processen har der været en god dialog med en borgergruppe, bestående af en række repræsentanter for havnens brugere, som har hjulpet med forslag og råd til en mere lempelig løsning for sæsonen 2019.

Kommunikationschef i By & Havn, Kristian Wederkinck Olesen siger:

”I By & Havn har vi et ønske om at havnen skal være for alle, og derfor er vi utroligt glade for, at man til sommer igen vil kunne sejle igennem stigbordene. Vi har haft en god og frugtbar dialog med havnens brugere og politiet og har fundet frem til en løsning, der imødekommer fritidssejlernes behov uden at sikkerheden kompromitteres. ”

Den nye løsning er en forsøgsordning, der løber hen over sommersæsonen, hvorefter den tages op til evaluering for at se, om løsningen kan gøres permanent.

”Vi har lyttet til borgerne og i samråd med By & Havn vurderet, at det er den optimale løsning at åbne igen for sejlads og roning. Årsagen, til at vi kun åbner for én sluse, er for at sikre, at man med en motorbåd ikke bare kan ræse igennem, som vi desværre oplevede, dengang der var helt åbnet”, siger Jonas Wybrandt.


Foto: Dorthe Jensen, Roklubben SAS

I kontaktgruppen er man også tilfreds med den nye løsning.

”Det er dejligt, at det er lykkedes at få genskabt muligheden til igen at kunne komme uhindret ind/ud ad havnen gennem stigbordene, og vi håber at denne løsning kan gøres permanent, så vi har en levende og dynamisk havn”, siger Per Ottesen, der foruden at være del af kontaktgruppen er formand for Amager Ro- og Kajakklub samt ansvarlig for havne- og sikkerhedsudvalget i Københavnskredsen under Dansk Forening for Rosport.

By & Havn vil desuden igangsætte en oplysningskampagne i foråret 2019 målrettet vandscooterførere, for at gøre opmærksom på at man ikke må sejle med vandscootere i Københavns havn og hvilke konsekvenser det kan have.

Forudsætninger for aftalen

  • at By & Havn opsætter skilte, som tydeligt viser, at det er forbudt at sejle med vandscooter og jetski i havnen.
  • at By & Havn, hvis der viser sig behov herfor, under den maritime vagt, der slutter kl. 20.00, vil kunne iværksætte spærring af den åbne stigbord inden for en time, og
  • at By & Havn, hvis der viser sig behov herfor, efter kl. 20.00, vil kunne iværksætte spærring af den åbne stigbord som en prioriteret hastesag.


Kontakt

Kristian Wederkinck, By & Havn, tlf: 3053 5004

Jonas Wybrandt, Københavns Politi, tlf: 4026 5486

Per Ottesen, kontaktgruppen bag "Aktive Fritidssejlere i Københavns Havn", tlf: 2893 6212

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206