Det flydende aktivitetshus har vokseværk – får bedre fælles og udendørs opholdsarealer

8. februar 2019

I november 2018 kunne By & Havn melde ud, at der etableres et flydende aktivitetshus ved Sandkaj i Nordhavn, som skal understøtte udviklingen af et aktivt fritidsliv i Nordhavn. Takket være en bevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 1,9 mio. kroner bliver det kommende aktivitetshus nu udvidet og optimeret til glæde for brugerne.

Lokale og Anlægsfonden har valgt at bevilge 1,9 millioner kroner i støtte til de kommende faciliteter på det flydende aktivitetshus. Pengene går til en udvidelse i form af funktioner, der forbedrer de fælles, udendørs opholdsarealer og sikrer foreningernes forhold. 

Med den ekstra støtte sikres bedre offentlig adgang til aktivitetshusets arealer og badezonen. 
Der etableres bl.a. et flydende udendørs ’opholdsmøbel’ i tilknytning til huset, hvor man kan slænge sig eller hoppe i vandet fra. De supplerende faciliteter vil være med til at udvide og tydeliggøre de offentlige arealer og badezonen, der samtidig bliver udvidet og fremover giver mulighed for 50 meter banesvømning med tilknyttet ’svømmeø’. 

Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, Anna Hassel, siger om projektet:

”Det Flydende Foreningshus skal være ramme om et spirende foreningsliv i bydelen Nordhavn. Det er et moderne bud på en kompakt urban facilitet, hvor adgangen til vand og socialt samvær er i fokus, inspireret af havnens oprindelige udtryk. Mødestedet skal styrke foreningslivet bredt og bliver én station ud af flere støttepunkter til fritidslivet – en moderne måde at tænke fritidsfaciliteter, hvor man arbejder i de mulige mellemrum i storbyen.” 

Aktivitetshuset indeholder fællesrum, toiletter, omklædning med bad, sauna og udendørs opholdsarealer. Tidsplanen for etableringen på Sandkaj var planlagt til sensommeren 2019. 

Der var oprindeligt afsat 6,5 millioner kroner til etablering af den første del - og med de ekstra midler på 1,9 millioner til en udvidelse, vil anlægsarbejderne blive koordineret, så den færdige facilitet kan stå klar på nogenlunde samme tid.Udviklingschef i By & Havn, Rikke Faaborg Jarmer, glæder sig over de nye muligheder. 

”Med Lokale og Anlægsfondens bevilling får vi endnu bedre mulighed for at lave et flydende aktivitetshus, hvor der vil være plads til fællesskaber og socialt samvær. Vi ser virkelig frem til at se det flydende aktivitetshus i brug og håber, at mange vil bruge det som rekreativt mødested, hvor fællesskaber og arrangementer kan finde sted. ” 
 
Konstruktionen af aktivitetshuset sker netop nu på Prøvestenen i København af entreprenørfirmaet CG Jensen. Når delelementerne er færdige, sejles de til Sandkaj og monteres i moduler. Det flydende aktivitetshus er tegnet af Spektrum Arkitekter.  

By & Havn er bygherre på huset, som er udviklet i samarbejde med de kommende brugere og Københavns Kommune. Når huset står færdigt, overtager Københavns kommune ejerskab og drift i fællesskab med områdets tilknyttede foreninger. 

Kontakt: 

Kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, 30 53 50 04
Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, 32 83 03 51

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206