Nyt fra bestyrelsen - 29. august 2018

29. august 2018

By & Havns bestyrelse har på sit møde den 29. august 2018 behandlet sager om bl.a. følgende:

  • Godkendelse af selskabets halvårsrapport for 2018. Halvårsrapporten blev efterfølgende indberettet til Erhvervsstyrelsen og findes endvidere på selskabets hjemmeside www.byoghavn.dk/okonomi
  • Godkendelse af et oplæg om udmøntning af en udviklingspulje afsat i forbindelse med budgettet for 2018. Puljen vil blive brugt på at afdække mulighederne for at anvende digitale planlægningsværktøjer i forbindelse med selskabets udviklingsopgaver, og konkret i forbindelse med den forestående proces med udviklingen af Levantkaj. Ligeledes er der afsat midler til at afdække de tendenser, der er omkring parkeringsmønstre, typen af boliger og kontorfaciliteter, og som selskabet i forbindelse med kommende anlæg og salg bør tage højde for. Derudover vil der i den kommende periode blive udviklet værktøjer til indhentning af fakta og analyser til brug for selskabets aktiviteter.

Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen to salgs-/udviklingssager i selskabets områder. Disse vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

På baggrund af et oplæg fra adm. direktør Anne Skovbro blev den kommende tids fokus for selskabet drøftet.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af et oplæg fra advokat Rikke Søgaard Berth, Horten, de retlige rammer for bestyrelsens virke.

Der var endvidere møde i revisionsudvalget, som udgøres af den samlede bestyrelse. Revisionsstrategi for 2018 blev godkendt.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206