Nyt fra bestyrelsen - 20. juni 2018

20. juni 2018

By & Havns bestyrelse har på sit møde den 20. juni 2018 behandlet sager om bl.a. følgende:

  • Trafikregulering i Sydhavnen – omhandler modellerne for at imødekomme politiets anbefaling om, at der lukkes for muligheden for direkte passage ved slusen i Sydhavnen.
  • Status på selskabets forretningsstrategi – gennemgang af status på de i forretningsstrategien opsatte mål blev gennemgået og drøftet.
  • Rammen for den årlige bestyrelsesevaluering, jf. de anbefalinger, som Komitéen for god Selskabsledelse har. Bestyrelsen besluttede med bag-grund i de drøftede rammer at gennemføre evalueringen i efteråret 2018.

Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen to salgs-/udviklingssager i selskabets områder.

Endelig har bestyrelsen på sit møde underskrevet indberetningen til Erhvervsstyrelsen vedrørende ændringerne i selskabets direktion, og har i den forbindelse udpeget Michael Soetmann som konstitueret administrerende direktør i perioden 1. august – 19. august 2018.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206