Nyt fra bestyrelsen - 13. december 2018

14. december 2018

By & Havns bestyrelse har på sit møde den 13. december 2018 behandlet sager om bl.a. følgende:

  • Godkendelse af igangsættelse af aktiviteter vedrørende Lynetteholmen.
  • Godkendelse af havnestrategi. 

Havnestrategien fokuserer på:

  • At skabe plads til flere aktiviteter i havnen
  • At skabe mere trygge rammer for aktiviteten i havnen
  • At fremme den gode havnekultur.

Bestyrelsen påbegyndte desuden processen vedrørende udarbejdelsen af By & Havns forretningsstrategi for perioden 2020-2024.


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206