Høringsfase igangsættes – Ydre Nordhavn

4. maj 2018

By & Havn og Copenhagen Malmö Port ønsker at etablere en containerterminal og en ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn og i samme forbindelse at gøre havnen dybere ud for de nye terminaler.

Der er tale om en udflytning af den eksisterende containerterminal på Levantkaj, der nedlægges når den nye containerterminal er etableret. Det sker for at skabe plads til byudviklingen længere inde i Nordhavn.

Projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM), og der skal i forbindelse hermed udarbejdes en miljøkonsekvensrapport med henblik på opnåelse af myndighedernes tilladelse til projektet. 

I dag igangsættes høringsfasen i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingerne for projektet. Høringsperioden løber frem til den 18. maj 2018. 

I høringsfasen er det muligt at komme med idéer og forslag til emner og forhold, der skal indgå i den videre miljøkonsekvensundersøgelse og -vurdering. Høringssvar indsendes til Miljøstyrelsen (forhold på land) og til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (forhold på vand), der efterfølgende behandler høringssvarene. 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206