Flere midlertidige aktiviteter i dynamiske Nordhavn

26. januar 2018

I en gammel postterminal på Århusgade 126 i Nordhavn er der i mere end et år foregået alt fra indisk festival, kunstprojekter, filmklubaftener og rulleskøjtedisko. By & Havn har midlertidigt stillet bygningen til rådighed for Havnekulturkontoret. Nu er også Aarstiderne flyttet til den dynamiske bydel. 

Den gamle postterminal har lagt rum til mange arrangementer, siden By & Havn i en midlertidig periode stillede bygningen til rådighed for Havnekulturkontoret – en satellitafdeling for Kultur Ø i samarbejde med Kulturhavn 365. De mange aktiviteter har været med til at skabe dynamik og liv i den unge bydel og skabe nye bekendtskaber.

Den 20. januar kom Aarstiderne til som endnu en midlertidig aktør i kvarteret. Samtidig spredes havnekulturkontorets aktiviteter til flere dele af Århusgadekvarteret. 

Aarstiderne har indtaget den store hal i postterminalen, hvor de vil fortsætte hallens høje aktivitetsniveau og afholde foredrag, kurser og aktiviteter med økologiske råvarer som omdrejningspunkt. I lørdags slog de for første gang dørene op til en grønsagsfest, der trak fuldt hus. 

Samtidig med, at hallen indtages af Aarstiderne, fortsætter Havnekulturkontorets aktiviteter og spredes til hele tre placeringer i Århusgadekvarteret. Foruden det nuværende kontor og byggefeltet mod Kronløbsbassinet flytter Havnekulturkontoret også ind i butikslokalet i Århusgade 140.

”Vi er glade for, at vi fortsat kan tilbyde Havnekulturkontorets lokaler i Århusgadekvarteret, og at vi nu også kan byde velkommen til Aarstiderne. Havnekulturkontoret har haft stor betydning i den nye bydel og har helt sikkert været med til at opbygge en identitet hér i Århusgadekvarteret. Mange udenfor bydelen har lært kvarteret at kende i kraft af havnekulturkontorets arrangementer – men først og fremmest har kvarterets nye beboere taget rigtig godt imod huset og deltaget aktivt – og mange har endda selv stået for offentlige arrangementer med hjælp fra kulturhusets medarbejdere,” siger udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.


(fotos af bl.a. Esben Bøg Jensen og Vartan Emprimian) 

Siden begyndelsen har Maria Franz fra Kultur Ø arbejdet som projektleder af Havnekulturkontoret. Dermed har hun været en af de bærende kræfter for at få stablet så mange arrangementer på benene som muligt.

”Det har været interessant at arbejde med de midlertidige rammer. Det har skabt et særligt momentum, at vi hele tiden har vidst, at Havnekulturkontoret var et midlertidigt projekt. Vi er super glade for, at perioden nu er forlænget et år for Århusgade 126 samt et halvt år for Århusgade 140 og for byggefeltet ud mod Kronløbsbassinet. Det har været fantastisk at være med fra starten og se kvarteret vokse til, og vi føler, vi har været en vigtig brik i at skabe et midlertidigt, blomstrende samlingssted i Århusgadekvarteret. Vores fineste formål har egentlig ikke været selv at arrangere events - men på bedste vis at imødekomme beboernes behov og lægge hus til et bredt udbud af aktiviteter,” siger Maria Franz.

Midlertidige aktiviteter er en del af udviklingen

I de første faser af byudviklingen har By & Havn haft et særligt fokus på at understøtte og skabe aktiviteter og liv i det nye kvarter. Det gør vi både i kraft af de fysiske rammer og ved at understøtte kultur- og foreningslivet. 

De fysiske rammer er med til at skabe liv i kvartererne, fordi By & Havn skaber pladser og byrum, hvor man kan møde andre mennesker og nyde omgivelserne. Bl.a. står By & Havn bl.a. bag Konditaget Lüders, træbryggerne ved vandet og en legeplads i Århusgadekvarteret. Og By & Havns udstilling 'Himmel og hav!' i stueetagen af The Silo, Helsinkigade 29 giver et godt indblik i Nordhavnsudviklingen.

Vi skaber også liv i nye kvarterer ved at understøtte aktiviteter og netværk, og derfor har By & Havn været med til at starte idrætsforeningen Nordhavn IF, ligesom selskabet er med til at udvikle butikslivet sammen med virksomheden NREP. Kulturlivet understøttes bl.a. ved at stille lokaler til rådighed for Havnekulturkontoret og Aarstiderne. 

De midlertidige aktiviteter foregår for en stor dels vedkommende på arealer, der er tænkt ind i den kommende byudvikling. Hvor den store hal ligger i dag, vil der på sigt blive udviklet boliger, detailhandel m.m. mens den forreste del af bygningen ud mod Århusgade bevares som en del af ’Den røde by’, hvor den indgår i detailhandelsselskabets planer for at skabe små butikker, caféer og restauranter i området. 

”Vi valgte at tilbyde Kultur Ø og Kulturhavn 365 at rykke ind i bygningen så længe, det kan lade sig gøre bl.a. i forhold til detailhandelsudviklingen. Vi håber selvfølgelig, at samarbejdet med Københavns Kommune, der står bag de to organisationer, vil fortsætte efter havnekulturkontoret lukker, så Nordhavn på sigt kan få permanente offentlige kulturfaciliteter på linje med andre steder i København,” siger Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206