Containerterminal bliver til bæredygtigt bykvarter

9. januar 2018

Nordhavn er i rivende udvikling, og Århusgadekvarteret er allerede tæt på at stå færdigt. Nye byggerier er på vej på Redmolen og Kronløbsøen, og nu kan københavnerne også få et første smugkig ind i fremtidens Levantkaj. De kan se frem til et bykvarter, der får egen metrostation, Nordhavns første folkeskole - og kirke.

Farverige skibscontainere tårner sig op på Levantkaj, der i dag er en travl havneterminal. Navnet Levantkaj hentyder da også til en fortidig, orientalsk, travl havneby. Og netop den travle havneterminal vil københavnerne kunne genkende på den fremtidige Levantkaj, som team Entasis har tegnet. Læs mere om vinderen af konkurrencen.

Levantkaj er næste skridt i udviklingen af Nordhavn. I dag ligger containerterminalen i området, men den flyttes til landopfyldningen i Ydre Nordhavn for at give plads til byudviklingen med boliger og arbejdspladser på Levantkaj.

Kommende beboere kan se frem til et kvarter med Nordhavns første folkeskole, første kirke og egen metrostation. Omkring Skudehavnen og Skudeløbet mod nord kan beboere og besøgende nyde både strand og naturområde, der ligger i det stille vand. Kano- og kajakture bliver også muligt i Skudehavnen og gennem kanaler syd på til Indre Nordhavn.

Levantkajs fem kvarterer

Levantkaj får fem forskellige kvarterer, der alle har åbne byrum som fællesnævner.

  • Mod syd etableres et kvarter med rækker af pakhuslignende bygninger i forskellige højde og dybde, der i modsætning til de velkendte karréer, åbner byrummet op for aktiviteter og fællesskab. Her bliver hver anden gade en såkaldt naturgade med beplantning og træer, hvor der er lukket for biltrafik.
  • Mod nordøst får Levantkaj en såkaldt haveby, hvor husene bliver gradvist lavere, og der bygges rækkehuse. De to første kvarterer bliver de største boligkvarterer rent arealmæssigt.
  • Mod nord er der et kvarter, hvor bygningerne tilpasser sig metrolinjen, der kører gennem Levantkaj.
  • Skudehavnsøen bliver portalen til Levantkaj med både boliger- og erhverv.
  • Levantkaj Vest huser allerede i dag Copenhagen International School, og her kommer også Nordhavns første folkeskole samt fritidsinstitutioner.

Vildtvoksende natur og hængende haver

En gåtur rundt om Levantkaj vil give beboere og besøgene to meget forskellige oplevelser. På den sydlige kyst kan man gå gennem Levantparken, der er en 50 meter bred park, der hvor byen hører op og parken begynder. Et sted hvor man kan sidde med ryggen mod muren og ansigtet i solen eller være aktiv i et af de mange byrum, der etableres langs hele sydsiden i mellem rækkerne af træer. Her kan der være vind og høje bølger, og man kan ikke gå helt ned til vandet. På den nordlige kyst skaber man en flydende grænse mellem land og vand, her bliver der vildtvoksende natur, og vandet vil være lavere og roligere, og man kan komme helt ned til vandkanten.

Træer og beplantning kommer til at variere, når man går gennem de forskellige kvarterer på Levantkaj. Mod syd starter beplantningen i en stram struktur og går gennem bebyggelserne. Jo mere man bevæger sig mod nord, desto løsere og mere vildtvoksende bliver beplantningen.

Levantkaj har et 17 meter bredt og 500 meter langt teknisk spor med ledninger og kabler i jorden, der skal respekteres, og derfor bliver det indrettet som grønt område, hvor beboere og besøgende f.eks. kan tage sig en løbetur og nyde den friske luft. Men hvad gør man, når man ikke kan plante træer på sådan en lang strækning? Her bliver ganske enkelt plantet espalierer og klatrende planter på husene, der vil skabe et grønt indtryk i flere etagers højde.

Levantkaj bliver forbundet til resten af Nordhavn via to broer for alle typer trafikanter, to broer for cykler og fodgængere og så naturligvis metrolinjen.

Fakta: Levantkaj i tal

  • Området bruges i dag til containerterminal, som forventes at flytte til Ydre Nordhavn i 2021. Det nye område er lige nu ved at blive opfyldt bl.a. med jord fra udgravningerne fra den københavnske metro.
  • I alt er der tale om ca. 34 ha grundareal (340.000 m2) og 13 ha vandareal (130.000 m2).
  • I alt kan Levantkaj bebygges med 30.000 etagemeter på Levantkajs vestlige del og ca. 475.000 etagemeter på den østlige del (inkl. P-huse). I alt 505.000 etagemeter.
  • Levantkaj skal huse 10-12.000 beboere og medarbejdere.

 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206