By & havn går i dialog med Fiskerhavnen om den fremtidige udvikling

4. oktober 2018

By & Havn går nu i dialog med beboerne i Fiskerhavnen med fokus på, hvordan der kan tages hensyn til havnemiljøet i den fremtidige udvikling af Bådehavnsgade og Stejlepladsen.

Det sker på baggrund af de afsluttede budgetforhandlinger på Københavns rådhus i september, hvor syv partier blev enige om at, der skal bygges ca. 2.000 boliger på Amager Fælled, hvor der i dag er vandrerhjem og planer om campingplads. Derudover skal der bygges ca. 550 boliger på græsarealet Stejlepladsen ved Fiskerhavnen i Sydhavnen. 

Det har givet anledning til en række spørgsmål om boligudviklingen ved Fiskerhavnen. Der har især været fokus fra beboerne i området angående forlængelse af lejekontrakterne, som er med uopsigelighed til 1. juli 2020.

Chef for salg og udlejning i By & Havn, Nicolai Irminger Axholm, siger:

”Lad det være sagt med det samme: Der er uanset uopsigelighedens udløb i 2020 for nuværende ingen planer om at opsige lejekontrakterne fra By & Havns side. Efter udløb af uopsigeligheden vil lejemålet fortsætte som hidtil.”

Udgangspunktet er, at By & Havn udlejer landarealer til Københavns og Omegns Fiskerforening og vandarealer til Fiskerhavn Aps. Derudover udlejes et landareal på ca. 500 m2 til Bådlauget Syd-West. By & Havn har med andre ord ingen kontraktlige forpligtelser overfor individuelle brugere af arealerne, men alene med de ovenstående foreninger, der videreudlejer landarealer og vandarealer til deres respektive medlemmer. Københavns og Omegns Fiskerforening har i denne forbindelse henvendt sig til By & Havn med ønske om at få forlænget uopsigeligheden for deres lejere.

Der er ikke tale om, at By & Havn ikke har imødekommet et ønske fra lejerne om at forlænge lejekontrakterne. By & Havns retningslinjer for tildeling af uopsigeligheder på lejemål er, at dette sker i forbindelse med større investeringer og forbedringer, der nødvendiggør en beskyttelse af investeringen gennem uopsigelighed. 

Nicolai Irminger Axholm fra By & Havn siger: 

”Der er og har løbende været en dialog i gang med Københavns og Omegns Fiskerforening omkring hvilke investeringer og forbedringer foreningen står foran, som nødvendiggør en fortsættelse af uopsigeligheden på lejemålet. Denne dialog vil By & Havn fortsætte, så der fortsat kan fastholdes et hensyn til havnemiljøet i bydelen, samtidig med at byudviklingen kan fortsætte.”

By & Havn ser frem til allerede fredag at gå i dialog med repræsentanter for området. Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206