Team Entasis og Team SLETH, SLA og MOE er i finalen i masterplankonkurrencen om Levantkaj

22. august 2017

Feltet på fem arkitektteams, som i december 2016 blev prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om at udforme en ny masterplan for Levantkaj, er nu blevet kogt ned til to. Nu starter processen med at finde én endelig vinder.

Levantkaj bruges i dag til containerterminal, der skal flyttes til en anden lokation. Konkurrencedeltagerne har derfor haft til opgave at udfærdige en masterplan for Levantkaj, Skudehavnen og Skudeløbet. I alt er der tale om ca. 34 ha grundareal (340.000 m2) og 13 ha vandareal (130.000 m2), som skal udvikles til en blandet by med et alsidigt byliv og tilbud om oplevelser og udfoldelse for alle.

Dommerkomitéen har voteret og fundet frem til to forslag, der skal viderebearbejdes, før der kan udpeges dét forslag, der skal ligge til grund for udviklingen af Levantkaj. Nu indledes et forhandlingsforløb med de to valgte arkitektteams, Team Entasis og Team SLETH, SLA og MOE. De to teams får ca. to måneder til at kvalificere deres forslag. Undervejs afholdes dialogmøder med forhandlingsgruppen, der er identisk med dommerkomitéen. 

Forløbet afsluttes med en præsentation af de to reviderede forslag, hvorefter forhandlingsgruppen voterer og finder én endelig vinder af masterplankonkurrencen. 

Den endelige vinder af konkurrencen forventes offentliggjort medio december.

Visionen for Levantkaj 

Levantkaj består af to selvstændige holme, der med en central placering i Nordhavn og ved Skudehavnen har et unikt grundlag at bygge by på. Visionen for det kommende kvarter er, at Levantkaj skal have sin egen karakter i Nordhavn. Kommende beboere og brugere skal kunne identificere sig med - og føle ejerskab til - bykvarteret. 

Levantkaj bliver anderledes end Århusgadekvarteret og Sundmolen, hvor der var eksisterende bygninger og strukturer at arbejde videre med. Da Levantkaj hidtil har lagt jord til containerterminalen er der ikke de samme bindinger til historien, som der fx er i Århusgadekvarteret med Den Røde By. 

Levantkaj skal have en klar identitet, som bykvarteret, der er skabt i mødet mellem bystruktur og blå/grønne kvaliteter. En kvalitet, der i høj grad tager udgangspunkt i det blå element – vandet på alle sider – men som også skal tænkes sammen med de rekreative grønne elementer.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206