Ny lokalplan for Papirøen er vedtaget

28. april 2017

I februar 2016 vandt arkitektfirmaet COBE By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Papirøen – eller Christiansholm, som øen faktisk hedder. Siden er der sket en kvalificering af masterplanen ’Byens Haller’, og i går blev lokalplanen så vedtaget af Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus.

Christiansholm har en af de mest attraktive og centrale placeringer i København og udgør en af de sidste byggemuligheder i Inderhavnen. I de seneste år er øen kraftigt revitaliseret i kraft af, at de gamle lagerfunktioner ophørte, og en række kreative firmaer – særligt Copenhagen Street Food - er flyttet midlertidigt ind på øen. 

Øen Christiansholm er dog i meget slidt stand, og en grundlæggende renovering af øens kanter er nødvendig for bevaring af øen. Samtidig har det hele tiden været meningen, at Christiansholm skal udvikles, og med den nye lokalplan er vejen banet for, at øen permanent kan omdannes til et område med et lokalt liv, i form af både private boliger og almene boliger, samt masser af oplevelser og aktiviteter for alle københavnere i de nye haller. Lokalplanen rummer i alt mulighed for 45.000 m² bebyggelse. Der kommer mellem 270 og 340 boliger, hvoraf 25% bliver almene, og herudover hotel, svømmefunktion og en lang række udadvendte funktioner i øens nye haller. 

”Den succes, der er blevet skabt på Christiansholm i form af stedets midlertidige aktiviteter, er ikke en tilfældighed. Den bunder i en klar strategi for øens byliv og et bevidst valg af mangfoldige aktører, som kunne bidrage til oplevelser og aktiviteter på stedet. Det ejendomsselskab, som har gjort den nuværende succes som folkeligt spisested og kulturel destination mulig, vil også fremadrettet være del af Christiansholms udvikling. Det sikrer, at øens mange kvaliteter fastholdes og udvikles også i den nye plan,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 


Se 30 sekunders film om udviklingen af Christiansholm

Lokalplanen tager udgangspunkt i livet i de eksisterende haller på øen. Hallerne nedrives og erstattes af en række nye haller, der omkranser et indre grønt rum kaldet ’Den grønne Hal’. I stueetagen etableres offentligt tilgængelige funktioner og erhverv. På øens nordvestlige hjørne etablerer Københavns Kommune et svømmeanlæg. 

Der etableres en bred promenade til ophold og byliv. Promenaden skal suppleres af en træbrygge, så man kan komme helt tæt på vandet. Bygningerne tilpasses til stedet, så Christiansholm får en helt særlig identitet, men samtidig indordner sig den lokale egenart omkring Holmen og Christianshavns pakhuse langs havneløbet. Varierede facader, levende kantzoner med mange opgange og indgange, kolonnader, nicher, bænke, beplantning og cykelparkering er elementer, der skal bidrage til at sikre et oplevelsesrigt bykvarter. 

Den videre proces

By & Havn har siden 2012 haft en samarbejdsaftale med selskabet CØ P/S, som består af Unionkul Holding, Nordkranen og Danica ejendomme. Det er denne aftale, der hidtil har sikret, at de midlertidige aktiviteter på Christiansholm kunne være på øen frem til det tidspunkt, hvor udviklingsplanerne kan realiseres og ejendommene jf. aftalen sælges til CØ P/S. 

Lejeaftalen med de midlertidige aktiviteter udløber ved årsskiftet 2017/2018. Derefter forventes følgende tidsplan: 

  • Primo 2018: nedrivning af eksisterende bygninger med undtagelse af kedelhuset, samt træspær fra papirhallen som genetableres i en af de nye haller. Udbedring af øens brygger med ny spuns 
  • Resten af 2018: Byggemodning 
  • 2019: udgravning / konstruktion af kælder og p-kælder 
  • 2019 – 21: Forventet opførsel af svømmefunktion 
  • 2020 – 21: opførsel af nye haller, boligbyggeri og ny infrastruktur, træbrygge m.m. 
  • Forventet aflevering medio 2021 for det private byggeri

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206