Fremdrift i Arenakvarteret

6. april 2017

Det går stærkt i Arenakvarteret. Her får du en status på arbejdet med infrastrukturen i kvarteret.

Udviklingen er gået hurtigere end forventet i Arenakvarteret i Ørestad. I kvarteret syd for motorvejen har der været rift om boligerne, og derfor har der været travlt på byggepladserne for at få lejligheder og rækkehuse færdiggjort.

Royal Arena er åbnet med masser af arrangementer, skøjtehallen er åben, og der har netop været rejsegilde på den kommende skole. Samtidig bliver der anlagt veje og kanaler, indrettet byrum og plantet træer. Den store aktivitet har betydet, at enkelte infrastrukturarbejder er lidt forsinkede i forhold til de oprindelige planer.

I kortet herunder er en række stier, stræder, veje og pladser tilføjet en farve for at vise, hvornår de færdiggøres. I tekstboksene kan du desuden læse om det arbejde, der mangler at blive udført.

Kvarterets fællesrum
Byfælleden bliver centrum i Arenakvarteret. Det er hér, Kalvebod fælleds landskabstræk trækkes ind i bydelen. Den vestligste del af byfælleden plantes med græsser, træer mv., og der etableres en landskabelig rende, hvor regnvand kan samles og føres ud til en paddedam på Kalvebod Fælled.

Mod øst får fælleden en mere urban karakter, hvor der etableres en kanal, hvor vandet løber til og fra bassinet på Kanalpladsen og videre til hovedkanalen og søerne i syd.

I det hele taget ledes regnvand fra ikke-trafikerede arealer og tagarealer til kanaler og render, så det ikke belaster kloaksystemet. Dette er særlig vigtigt i skybrudssituationer.

Byfælleden kan bruges til fri leg og sportsaktiviteter for områdets beboere, institutioner og besøgende. For gående og cyklister er det muligt at komme på tværs af byfælleden via to gangbroer. Dermed er det også muligt at komme gennem Ørestad fra nord til syd på stier uden at skulle køre langs Ørestads Boulevard.

Der anlægges promenade på begge sider af byfælleden, så man kan færdes fra Kanalpladsen til Kalvebod Fælled. Promenaden bliver anlagt i varierende bredder fra 3 til 10 meter og møbleres med bænke og skraldespande. Promenaden og Kanalpladsen er udført i kostet beton med tværgående træsveller, og på centrale placeringer lægges trædæk til ophold og aktiviteter.

Det er muligt at komme fra promenaden ud på selve Kalvebod Fælled eller dreje fra ved promenaden, der bliver anlagt i nord/sydgående retning langs Kalvebod Fælled.

 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206