Levantkaj skal understøtte det gode hverdagsliv

20. februar 2017

I dag – 20. februar - skydes konkurrencen om en ny masterplan for Levantkaj i Nordhavn i gang. Fem arkitektteams deltager. 

I dag er de fem teams, der skal konkurrere om at tegne en ny masterplan for Levantkaj, Skudehavnen og Skudeløbet, på besigtigelsestur i området.

Konkurrenceopgaven består i at omskabe holmen til et blandet bykvarter med boliger, erhverv, institutioner og kultur, der sammen skal skabe rammen for det gode hverdagsliv for ca. 10.000 – 12.000 kommende beboere og medarbejdere. 

Området bruges i dag til containerterminal, der flyttes til en anden lokation. I alt er der tale om ca. 34 ha grundareal (340.000 m2) og 13 ha vandareal (130.000 m2). I alt kan Levantkaj bebygges med 30.000 etagemeter på Levantkajs vestlige del og ca. 475.000 etagemeter på den østlige del (inkl. P-huse). I alt 505.000 etagemeter. 

Overskriften for Levantkaj er ifølge konkurrenceprogrammet, at kvarteret skal samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter. Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

Konkurrenceprogrammet lægger op til en bynatur, der lader sig inspirere af det eksisterende, vildtvoksende grønne landskab omkring Skudehavnen, som er et intimt vandrum, hvor der oftest er læ. Men også en bynatur der er inspireret af oplevelserne ved den sydlige kaj med udsigt til Øresund så langt øjet rækker.

Endelig beskriver konkurrenceprogrammet, at det skal være muligt at kunne dyrke et aktivt udeliv i kvarteret samtidig med, at der andre steder er plads til ro og fordybelse. Programmet tager udgangspunkt i, at der etableres en sammenhængende sydvendt havnepark, der ligger ”for foden” af byen. 

Der kan placeres op til 4.500 etagemeter detailhandel i området samt publikumsorienterede serviceerhverv som caféer og restauranter. 

Ønske om folkeskole og kulturhus

Nordhavns første folkeskole ønskes opført i området sammen med en idrætshal og en 11-mands kunstgræsbane. Københavns Kommune ønsker endvidere, at området kommer til at indeholde et kulturelt væksthus bestående af kulturhus og bibliotek. Desuden er der ønske om et havnebad i tilknytning til et vandkulturhus. 

De fem konkurrenceteams er:

Team Entasis

  • GHB Landskabsarkitekter / Alectia / Dines Jørgensen & Co / Trafikplan / Hall McKnight / Christine Mosbach

Team BIG

  • Rambøll Studio Dreseitl / Buro Happold Engineering / Urgent Agency / Planværkstedet

Team COBE

  • Schønherr / Sweco / Jens Høyer-Kruse / Torben Dam

Team Juul Frost Arkitekter

  • Thorbjørn Andersson / Atkins / Midtconsult rådgivende ingeniører / Thue Kvorning / John Pløger

Team Sleth, SLA og MOE

  • Ellen Braae / Claus Bech-Danielsen / Rene Kural / Moe Seacon

Alle teams er udvalgt efter en prækvalifikationsfase i henhold til EU’s udbudsdirektiv 2014/24/EU. 

Forslagene til masterplan skal indleveres senest den 18. maj 2017, og vinderen kåres primo september 2017. Derefter bearbejdes vinderforslaget, således at Københavns Kommune kan udarbejde et planforslag i løbet af 2018. Senest i 2021 flyttes containerterminalen, så byggemodning og byudvikling kan igangsættes. Det er visionen, at Levantkaj skal DGNB certificeres på bydelsniveau til minimum niveau “Guld”.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206