Selskabet bag Kronløbsøen er etableret

24. juni 2016


By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab
er gået sammen i et projektselskab, som skal opføre boligbyggeri på en nyetableret ø i Indre Nordhavn oven på et parkeringsanlæg under vand. I dag blev selskabet Kronløbsøen Projekt P/S stiftet. Det samlede ejerforhold i selskabet er 50 % til By & Havn, 40 % til PensionDanmark og 10 % til Nordkranen.

Selskabsdannelsen sker for at opføre et særdeles ambitiøst byggeri bestående af flere dele; 

 • På Fortkaj – den nordvendte kajstrækning i Århusgadekvarteret - ligger byggefelt 1.27, hvor der kan opføres 7.300 etagemeter boliger og 600 etagemeter erhverv i stueetagen. Byggefeltet skal desuden rumme nedkørslen til parkeringsdelen.
 • I Kronløbsbassinnet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres en ø, hvor fundamentet er et parkeringsanlæg med plads til ca. 1.000 biler. 
 • Oven på parkeringsdelen på den nyetablerede ø opføres et boligbyggeri på ca. 25.000 etagemeter. Sammenlagt er der på felt 1.27 og på Kronløbsøen tale om ca. 340 nyopførte boliger. 

”Med det nye selskab på plads går vi ind i næste fase af etableringen af Kronløbsøen, der er et kompliceret puslespil bestående af boligbebyggelse og et meget stort parkeringsanlæg som soklen af den nye ø. By & Havn har selv betydelig knowhow inden for mange discipliner af bl.a. planlægning, byudvikling og anlæg, men det er altid fordelagtigt at have en åben tilgang til nye udfordringer og invitere til samarbejde. Derfor vælger vi i sager som denne at danne selskaber med eksterne partnere – og vi glæder os til samarbejdet med PensionDanmark og Nordkranen,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

”Der er tale om et meget attraktivt område i rivende udvikling og med en perfekt beliggenhed tæt på vand, by og transport. Derfor forventer vi en høj efterspørgsel efter både boligerne, erhvervsdelen og parkeringsanlægget, og at medlemmerne dermed kan se frem til et godt afkast. Samtidig vil byggeriet skabe masser af job i opførelsesperioden. Det er et ekstra plus ved investeringen,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

”Vi er meget glade for at deltage som projektudvikler i dette spændende og ambitiøse projekt,” siger adm. direktør Dan Petersen, Nordkranen.

I forlængelse af etableringen af Kronløbsøen Projekt P/S afsluttes projektkonkurrencen, hvor fem teams har dystet om at tegne boligbebyggelsen og projektere den samlede bebyggelse på de to byggefelter. Foruden at blive bedømt på de arkitektoniske kvaliteter vil vinderteamet blive valgt ud fra sine ingeniørkompetencer, idét teamet både skal tegne boligbebyggelsen og være rådgiver ved udviklingen af parkeringsanlægget samt tilkørselsramperne. 

De fem teams er 

 • AART architects A/S, Ove Arup & Partners International Ltd, Tredje Natur ApS 
 • Link arkitektur AS, Rubow arkitekter A/S, Multiconsult ASA, Dominia A/S, Møller og Grønborg A/S 
 • Holscher Nordberg A/S, JJW Arkitekter A/S, Niras A/S, Schønherr A/S 
 • BIG A/S, Sweco Architects A/S, Sweco Danmark A/S, Kragh & Berglund Landskab A/S 
 • Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, COBE ApS, Rambøll Danmark A/S, STED by- og landskab

Offentliggørelsen af vinderen af projektkonkurrencen forventes at ske i august måned, og det er således først på dette tidspunkt, det ligger fast, hvordan boligbyggeriet på felt 1.27 og Kronløbsøen kommer til at se ud. 

Rådgiverne er

 • Catella Corporate Finance A/S har været finansiel rådgiver for PensionDanmark og Nordkranen
 • Advokatfirmaet Bech-Bruun har været rådgiver for By & Havn
 • Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har været rådgiver for PensionDanmark
 • Advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen har været rådgiver for Nordkranen

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206