Kronløbsøen er på tegnebrættet

13. april 2016

Projektkonkurrence for Kronløbsøen i Nordhavn er nu skudt i gang med By & Havn selv som bygherre. Dermed tages endnu et skridt mod at realisere bolig- og parkeringssøen, der vil skabe øget sammenhæng i Indre Nordhavn. 

I begyndelsen af marts kunne By & Havn offentliggøre de fem teams, der er blevet prækvalificeret til at byde ind på opgaven. Nu er konkurrencen skudt igang. 

Opgaven består i at udforme et skitseprojekt for Kronløbsøen – bestående af 25.000 m2 boliger, der skal bygges oven på et parkeringsanlæg, der udgør øens fundament. I konkurrencen indgår desuden 7.900 m2 boligbebyggelse på Fortkaj, hvorfra der skal være adgang til parkeringsanlægget, samt tre broer, der forbinder øen med henholdsvis Fortkaj og Sundmolen. Dermed kommer Kronløbsøen til at ligge som en trædesten mellem Sundmolen og Århusgadekvarteret. 

Ud over at skabe plads til både boliger og parkering, skaber Kronløbsøens vestlige facade også et nyt og mere intimt vandrum i Nordhavn, hvor der er læ for både bølger og vind. Samtidig skal der i projektbesvarelsen indgå et skitseforslag til anlæg af brygger på øens østlige side, hvor der ifølge lokalplanen er mulighed for husbåde og badeanlæg. 

Der lægges i konkurrenceprogrammet vægt på, at Kronløbsøen ligesom Århusgadekvarteret og Sundmolen skal have sin egen visuelle identitet. Bebyggelsen på øen skal fremstå som én særlig og sammenhængende komposition i ét gennemgående materiale på både bygninger og byrum og med en gennemgående ens byggehøjde på 18-20 meter. 

Bæredygtighed og miljøvenlig bebyggelse er gennemgående i udviklingen af Nordhavn. Det er derfor et krav, at byggerierne i projektet skal DGNB-certificeres på bygningsniveau. 

Konkurrencen afsluttes den 13. juni. Senest til august kåres et eller to vinderforslag.
Projektet forventes afsluttet med ibrugtagning af parkeringsanlægget 31. december 2019 og boligbebyggelserne 31. marts 2020.

De fem prækvalificerede teams: 

AART architects A/S
Ove Arup & Partners International Ltd
Tredje Natur ApS

Link arkitektur AS
Rubow arkitekter A/S
Multiconsult ASA
Dominia A/S
Møller og Grønborg A/S

Holscher Nordberg A/S
JJW Arkitekter A/S
Niras A/S
Schønherr A/S

BIG A/S
Sweco Architects A/S
Sweco Danmark A/S
Kragh & Berglund Landskab A/S

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
COBE ApS
Rambøll Danmark A/S
STED by- og landskab

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206