'Københavns haller' vinder konkurrence om masterplan på Christiansholm

11. februar 2016


Den københavnske arkitektvirksomhed COBE har vundet By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Christiansholm – i daglig tale Papirøen. Mød vinderne, udviklerne, By & Havn og Københavns Kommune til fyraftensarrangement den 25. februar. 

Syv bredt sammensatte teams var prækvalificeret til masterplankonkurrencen om Christiansholm i Københavns inderhavn. Konkurrencen blev skudt i gang i oktober 2015 med Arkitektforeningen som sekretariat. I dag blev vinderprojektet kåret ved en reception hos By & Havn. 

Christiansholm har en af de mest attraktive og centrale placeringer i København og udgør en af de sidste byggemuligheder i Inderhavnen. I de seneste år er øen kraftigt revitaliseret i kraft af, at de gamle lagerfunktioner ophørte, og en række kreative firmaer – bl.a. Experimentarium og Copenhagen Street Food er flyttet midlertidigt ind på øen.

Opgaven for de syv teams har været at give et bud på en masterplan for byggeri af boliger, erhverv og offentlige institutioner - herunder en svømmefacilitet med mulighed for også at rumme andre kulturformål, som opføres af Københavns Kommune. 

Konkurrencen er nu afsluttet, og det er COBE, der i samarbejde med virksomhederne Inside Outside, Via Trafik Rådgivning og Transsolar Energitechnik høstede førsteprisen for deres projekt ’Københavns haller’.

”Det er et rigtig spændende vinderforslag. Vi har tidligere været i dialog med københavnerne omkring Papirøens fremtid og det vil vi også fremover. Papirøen skal være et sted for alle københavnere og Københavns turister,” siger overborgmester Frank Jensen.

Forslaget går i korthed ud på, at eksisterende haller erstattes af en række nye haller, der omkranser et indre grønt rum kaldet ”den grønne hal”. Stueetagen rummer offentligt tilgængelige funktioner og erhverv med det kommende svømmeanlæg placeret i det nordvestlige hjørne. 

”Vinderforslaget giver et spændende afsæt for den videre udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter på Papirøen. Særligt placeringen af havnebadet og svømmefaciliteten åbner op for et godt samspil med livet langs promenaden. Jeg ser frem til, at vi får et nyt levende bykvarter til glæde for alle københavnere og byens gæster,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. 

Oven på de nybyggede haller bygges boliger i en randbebyggelse, der i skala og i forholdet til det indre grønne rum i sin rummelighed kan minde om Dronningegården i det centrale København. Stort set alle boliger får vandudsigt, og forslaget arbejder med meget varierede boliger – lige fra husbåde til boliger i flere planer. 

”Vi kender COBE som en professionel samarbejdspartner bl.a. fra udviklingen af Nordhavn. Med vinderforslaget er vi kommet et stort skridt videre i udviklingen af Christiansholm, der med sin placering midt i havnen lige over for skuespilhuset er Inderhavnens kronjuvel. Vinderprojektet er et stærkt og visionært bud på et nyt bykvarter med Københavns Kommunes svømmefacilitet, byliv, boliger og en samlende havnepromenade,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

I dommerkomitéens betænkning står der bl.a.:

”Med modet og evnen til at give form og fremelske en arkitektur, der på én gang er markant og samtidig tydeligt har rod i en tolkning af stedet, leveres her konkurrencens absolut stærkeste bud.”

"Dette er en drømmeopgave, og vi er utrolig glade for og stolte af have vundet netop denne konkurrence om udviklingen af et helt unikt sted i København, hvor vi selv har vores tegnestue. Papirøen er på få år blevet en af de største bylivsdestinationer i København. Denne københavnske succeshistorie bygger vi videre på i vores forslag med etableringen af Københavns nye haller, der i fremtiden fortsat kan bruges som et nyt folkeligt og kulturelt samlingspunkt i havnen i unikke arkitektoniske rammer," siger Dan Stubbergaard, indehaver og kreativ direktør hos COBE."

Den videre proces

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn, Københavns Kommune og selskabet CØ P/S, som skal stå for den kommende udvikling. 

By & Havn har siden 2012 haft en samarbejdsaftale med CØ P/S, som består af Unionkul Holding, Nordkranen og Danica ejendomme. Aftalen sikrede bl.a., at der blev igangsat midlertidige aktiviteter på Christiansholm frem til det tidspunkt, hvor udviklingsplanerne kan realiseres og ejendommene jf. aftalen sælges til CØ P/S. 

”Vi ser med glæde frem til at starte udviklingsprocessen med projektet ’Københavns haller’. COBEs masterplan er velovervejet og bygbar – samtidig med, at den er et fint bidrag til inderhavnen,” siger direktør Klaus Kastbjerg, Unionkul Holding på vegne af CØ P/S.


Kom til fyraftensarrangement den 25. februar på Christiansholm 

By & Havn og CØ P/S inviterer til et særligt fyraftensarrangement om Christiansholm torsdag d. 25. februar kl. 16-18 i Papirhallen på Christiansholm. 

Til arrangementet har alle mulighed for at møde arkitekterne, udviklerne, Københavns Kommune og By & Havn og se og spørge ind til områdets udvikling.

Vi vil gerne vide hvor mange, der kommer. Derfor er tilmelding nødvendig efter 'først til mølle-princippet' senest mandag d. 22. februar på E: christiansholm@byoghavn.dk eller på T: 3376 9800.
I forbindelse med fyraftensarrangementet vil alle syv konkurrenceforslag være udstillet. Udstillingen vil desuden være åben lørdag d. 27. og søndag d. 28. februar – begge dage kl. 10 – 16. 


Fakta om konkurrencen:

Baggrund: I december 2011 meddelte lejeren af Papirøen, Den Danske Presses Fællesindkøbsforening, at de ønskede at opsige lejekontrakten og dermed brugen af øen som papirlager, før den aftalte udløbsdato i 2017. Siden har bygningerne på Christiansholm været udlejet på midlertidig basis med det formål, at gøre området tilgængeligt for offentligheden og skabe bevidsthed om øens potentiale for København. På den baggrund ønsker By & Havn som grundejer nu at udvikle Christiansholm til et nyt bykvarter.

Bedømmelseskriterier: Forslagene blev bedømt på deres evne til at imødekomme By & Havns forventninger og ambitioner om en funktionel, fleksibel, markant og bæredygtig masterplan. Der blev lagt vægt på, at det nye bykvarter vil fremstå med en tydelig egenart, fremme byliv og give med- og modspil til Inderhavnens historiske kontekst, jf. krav og ønsker i konkurrenceprogrammet.

Konkurrenceudskriver og –form: Konkurrencen blev udskrevet af By & Havn som en indbudt projektkonkurrence i henhold til EU's udbudsdirektiv 2004/18/EF. 

Konkurrenceperiode: 5. oktober til 7. december 2015

Deltagere:

  • Henning Larsen + Entasis + Büro Happold + Man Made Land Bohne Lundqvist Mellier + Momentum
  • COBE + Inside Outside. + Via Trafik Rådgivning + Transsolar Energitechnik
  • C.F. Møller + Tredje Natur + Grontmij + Rekommanderet
  • Adept + Karres en Brands landschapsarchitecten + UiWe + Orbicon + Max Fordham LLP 
  • Polyform Holscher Nordberg + Alectia + Cityformation
  • OMA + SLA + ÅF - Hansen & Henneberg + Transsolar Energitechnik
  • MVRDV + BCVA + GHB Landskab

Dommerkomité: Rita Justesen, chef for Planlægning og Arkitektur, By & Havn, formand for dommerkomitéen, Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn, Klaus Kastbjerg, CØ P/S, Flemming Ibsen, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen, Mette Tony, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen. 

Rådgivere for dommerkomitéen: Tina Saabye, stadsarkitekt, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, Ingvar Sejr Hansen, kontorchef, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, Jens Damgaard, projektdirektør CØ P/S, Christian F.W. Dalsdorf, projektleder, By & Havn, Lise Pedersen, projektleder, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, Vida Christeller, projektleder, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, Mads Nørby Hansen, partner, Nordkranen Ejendomsudvikling.

Dommerkomitéens sekretær: Bent Kolind, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206