Fyraftensarrangement er starten på den fremtidige udvikling af Levantkaj i Nordhavn

5. oktober 2016

Det er gået stærkt med udviklingen i Nordhavn. Idékonkurrencen for udviklingen blev udskrevet i 2008, og i dag bor der ca. 1.000 mennesker i Århusgadekvarteret, mens byggerierne rejser sig på Sundmolen. Et af de næste områder, der skal udvikles, er Levantkaj.

Onsdag den 12. oktober kl. 17.00 – 20.30 holder By & Havn fyraftensarrangement og workshop, hvor interesserede kan høre om og give input til den kommende masterplankonkurrence om Levantkaj. Det sker på Restaurant Toldboden, Nordre Toldbod 18-24. 

”Det går rigtig stærkt med udviklingen i Nordhavn, og for By & Havn er det rettidig omhu, at vi hele tiden kigger fremad mod de næste projekter. Vi afholder dette offentlige arrangement, fordi vi gerne vil hente inspiration fra dem, der bor og bruger byen, før vi igangsætter så stor en konkurrence, som på Levantkaj. Derfor består en del af arrangementet af en workshop, hvor de deltagende kan komme med input til, hvordan de rekreative arealer i området kan udformes og bruges. Samtidig får vi mulighed for at give en generel status på udviklingen i Nordhavn,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Københavns Kommune deltager også som oplægsholder og vil fortælle om kommunens planlægning af faciliteter i Nordhavn, og adjunkt, cand.scient. Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitets institut for Idræt og Biomekanik giver et indspark til brugen af de rekreative områder før workshoppen. 

En bydel i hastig udvikling

Udviklingen af Nordhavn har taget afsæt i den åbne internationale konkurrence ”Nordhavn” fra 2008, som gik ud på at skitsere en overordnet plan for hele Nordhavn og en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn. Der blev fundet tre vindere af konkurrencen, som endte op med ét forslag for en strukturplan for hele Nordhavn og en byrums- og bebyggelsesplan for Indre Nordhavn. 

På baggrund af vinderforslaget er omdannelsen af Århusgadekvarteret i fuld gang, hvor de første virksomheder og beboere flyttede ind i 2014/15. Der er ved at blive lagt sidste hånd på yderligere boliger, og man kan ved selvsyn i området få et godt indblik i, hvad det er for en by, som lige nu udvikler sig i Nordhavn.

Der vil fortsat gå nogle år med at færdiggøre Århusgadekvarteret, men efterspørgslen efter boliger har været så stor, at der ikke er flere boligbyggefelter tilbage. Derfor er der behov for at planlægge næste etape af byudviklingen i Nordhavn.


Levantkaj er næste i rækken

En af de kommende etaper i udviklingen skal foregå på Levantkaj. Området er i dag containerterminal, men den skal efter planen flytte senest i 2021. 

I den sydvestligste del af Levantkaj er Copenhagen International School (CIS) allerede under opførelse. Skolen ventes at åbne i 2017. Resten af Levantkaj ligger samlet i det område, som By & Havn forbereder masterplankonkurrencen for. 

Udviklingen af Levantkaj bygger videre på strukturerne fra Nordhavnskonkurrencen, som fastlagde en by med holme-, og kanalstruktur, en overordnet vejstruktur, metrolinjeføring, rekreative og grønne områder m.v. 

Visionen for Levantkaj er bl.a.:

 • At området skal være byen der integrerer naturen, hvor man får en særlig oplevelse, ved at bo og arbejde i en bydel, der åbner sig mod og bliver en del af landskabet, himlen og havet
 • At området skal udvikles til et tæt variationsrigt bykvarter af høj arkitektonisk kvalitet, i rammerne af mødet mellem det blå og det grønne
 • At området skal have sin egen karakter I Nordhavn, der gør, at beboerne og brugerne kan identificere sig med og føle ejerskab til kvarteret

Forventet tidsplan for Masterplankonkurrencen for Levantkaj:

 • 3. oktober – 14. november 2016: Prækvalifikation for deltagere, der ønsker at deltage i konkurrencen
 • 12. oktober 2016: Fyraftensarrangement på Restaurant Toldboden, Toldboden 18-24
 • Dec. 2016: Udpegning af deltagerne i masterplankonkurrencen
 • Feb. – maj 2017: Gennemførelse af konkurrence
 • Maj – juni 2017: Bedømmelse af konkurrencen
 • August 2017: Offentliggørelse af konkurrencen
 • Efterår 2017: Bearbejdning af vinderforslag
 • 2018: Udarbejdelse af Plangrundlag (Københavns Kommune) 
 • Senest 2021: Flytning af containerterminal, hvorefter byggemodning og byudvikling kan igangsættes

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206