Fem teams prækvalificeret til masterplan konkurrence om boligbebyggelse på Kronløbsøen i Nordhavn

8. marts 2016

Kronløbsøen er en kunstig ø i Kronløbsbassinet, der ligger nord for Århusgadekvarteret og syd for Sundmolen. Her skal der opføres et boligbyggeri på ca. 25.000 m2 på den kunstige ø, som samtidig skal rumme et p-anlæg under vand med plads til ca. 1.000 biler.

De fem teams, som By & Havn har prækvalificeret, er:

 • AART architects A/S
 • Ove Arup & Partners International Ltd
 • Tredje Natur ApS

 

 • Link arkitektur AS
 • Rubow arkitekter A/S
 • Multiconsult ASA
 • Dominia A/S
 • Møller og Grønborg A/S

 

 • Holscher Nordberg A/S
 • JJW Arkitekter A/S
 • Niras A/S
 • Schønherr A/S

 

 • BIG A/S
 • Sweco Architects A/S
 • Sweco Danmark A/S
 • Kragh & Berglund Landskab A/S

 

 • Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
 • COBE ApS
 • Rambøll Danmark A/S
 • STED by- og landskab

Foruden boligerne på øen skal der bygges boliger på et mindre byggefelt på Fortkaj i Århusgadekvarteret syd for Kronløbsøen, hvis kælder skal rumme tilkørselsramper til en undersøisk forbindelse til p-anlægget.

Bebyggelsen på Kronløbsøen skal etableres ovenpå p-anlægget. Selve parkeringsdelen er ikke med i projektkonkurrencen, men teamet skal rumme ingeniørkompetencer, der kan forestå opgaven som rådgiver ved udvikling af p-anlægget.

Konkurrencen skydes i gang den 18. marts og afsluttes medio juni 2016. Herefter findes en vinder, og processen frem mod en lokalplan begynder i et samarbejde mellem vinderteamet, By & Havn og Københavns Kommune.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206