Bekendtgørelse om projektkonkurrence - boligbebyggelse på Kronløbsøen

12. januar 2016

By & Havn søger efter teams bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter til en indbudt projektkonkurrence om et nyt boligbyggeri på Kronløbsøen i Københavns Havn. 

Kronløbsøen er planlagt til at rumme et boligbyggeri på op til 25.000 em2 bebyggelse oven på øen. Øen skal endvidere indeholde et parkeringsanlæg på 1.000 biler. 

Frist for ansøgning: 15. februar 2016 kl. 15:00. Konkurrenceperiode: ultimo marts til medio juni 2016.

Der er tidligere (2015) gennemført en udbudsrunde, men den valgte udbudsform gav et resultat, som ikke lå inden for budgettet. By & Havn har nu valgt selv at forestå projektet, eventuelt i selskab med en anden part.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206