Alice og Frida borer Metro til Nordhavn

13. maj 2016

Nordhavn er i fuld gang med at få en ny metroafgrening. I går blev der taget et vigtigt skridt, da de to boremaskiner, der skal forbinde Nordhavn med Cityringen blev døbt. Nu kan boringen begynde.

De karakteristiske grønne Metrohegn fylder allerede godt i landskabet i Indre Nordhavn. Stationsrummet og tunnelens opkørsel er ved at være etableret, og nu er de cirka 140 meter lange boremaskiner blevet samlet og klar til at bore ind mod Øster Søgade, hvor afgreningen skal ramme Cityringen. 

Først skulle de dog have et navn, hvilket blev forestået ved en navngivningsceremoni torsdag d. 12. maj. Anne Marie Helger kunne som maskinernes gudmor løfte sløret for maskinernes nye navne:

Tunnelboremaskinerne blev døbt Frida og Alice, og det er navne med en yderst lokal forankring. I begrundelsen til forslaget lød det blandt andet: ”I Nordhavn ligger Kvindelig Sejlklub, hvis første båd hed Frida, og den ene af de to stiftere tilbage i 1942 var Alice van Wylich-Muxoll, kaldet Mux.”


Navnene til de to nye tunnelboremaskiner er ligesom byens øvrige fire tunnelboremaskiner fundet ved hjælp af en konkurrence udskrevet af Metroselskabet, hvor interesserede borgere er kommet med flere hundrede forslag til navne.

Når tunnelboringen går i gang, borer maskinerne ind under Kalkbrænderihavnsgade og fortsætter derefter under Østerbro med kurs mod deres endestation på byggepladsen i Sortedams Søen. 


Tunnelboremaskinerne borer i 25-30 meters dybde, men på trods af dybden sker det ind i mellem, at folk, der bor over strækningen, kan mærke kortvarige vibrationer i den periode, hvor maskinerne passerer. Det tager typisk 2-4 dage for en maskine at passere. Metroselskabet informerer naboerne langs de strækninger, der skal bores, og kan kontaktes, hvis man har yderligere spørgsmål til anlæg af metro i Nordhavn.

Den ca. 3 kilometer lange metroafgrening M4 til Nordhavn åbner ved årsskiftet 2019/2020. Først med de to stationer Nordhavn og Orientkaj, og siden bliver linjen udbygget med yderligere stationer efterhånden som byudviklingen skrider frem. Nordhavnslinjen støder til Cityringen, så stoppet efter Nordhavn i sydgående
retning er Østerport metrostation. Herfra fortsætter toget som en del af Cityringen til København H metrostation. Nordhavn og Orientkaj metrostationer får tilsammen omkring 11.000 passagerer i døgnet.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206