Ny genvej mellem Nordhavn og Østerbro

30. juli 2015

By & Havn binder byen tættere sammen, når en ny stiforbindelse under togsporene ved Nordhavn station åbner i morgen tidlig den 31. juli

Når man som fodgænger eller cyklist skal mellem Nordhavn og Østerbro, har man hidtil krydset togsporene ved Langeliniebroen eller Århusgade, men nu åbnes en tredje passage, der gør det muligt for de bløde trafikanter at skyde genvej under banelegemet ved Nordhavn station. Stien, der forbinder Østerbros Nordre Frihavnsgade med Kalkbrænderihavnsgade, kan bruges af gående, cyklister og kørestolsbrugere.

For erhverv og beboere på Marmormolen, Amerika Plads og i Århusgadekvarteret skærer det en god portion af transporttiden. F.eks. betyder det, at turen fra FN-Byen til Nordhavn station afkortes med cirka 1 km. Samtidig giver stiforbindelsen Østerbros borgere en kortere vej til Nordhavns kajkanter og vandet.

For at fejre åbningen af stiforbindelsen inviteres der på morgenkaffe og croissanter fra kl. 8-9 og Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn, og Axel Thrige Laursen, formand for Østerbro Lokaludvalg, vil i samme tidsrum forestå selve indvielsen. 


 
Et led i Nordhavns bæredygtige udvikling
Stiforbindelsen er et led i Nordhavns udvikling mod at blive fremtidens bæredygtige bydel, hvor kollektiv og bæredygtig trafik prioriteres højt. For at opnå denne målsætning arbejder By & Havn blandt andet med begrebet en 5-minutters by, som betyder, at afstanden til hverdagens nødvendigheder er så kort som fem minutter og at man derfor kan gå eller cykle til bl.a. den kollektive trafik og rekreative faciliteter.

”Med 5-minutters byen arbejder vi blandt andet på at minimere behovet for biltrafik og styrke den bæredygtige og kollektive trafik med metrostationer, gode cykelstier og gangstier. Det er vigtigt for vores vision om at blive fremtidens bæredygtige bydel, at vi skaber optimale forbindelser både i Nordhavn, men også til og fra kvarteret, og med den nye stiforbindelse har vi skabt en genvej mellem Nordhavn og stationen og mellem Østerbro og Nordhavn,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Også Teknik og Miljøborgmester (EL), Morten Kabell, er begejstret for den nye tunnel, der efter åbningen overdrages til Københavns Kommune.

”Den nye forbindelse mellem Østerbro og Nordhavn bliver en del af fortællingen om København som verdens bedste cykelby sammen med Cykelslangen, supercykelstier og mange andre tiltag. Stiforbindelsen viser vejen for, hvordan vi stadig skal udvikle byen, og resultatet er i en klasse for sig. Med så tidsbesparende en genvej for de bløde trafikanter kan man også håbe, at flere på Østerbro og i Nordhavn fremover vil vælge bilen fra og dermed bidrage til et mere bæredygtigt samfund”.

Den nye passage har dog ikke været et ukompliceret stykke arbejde, da der både er ændret på kloakledninger og hævet togspor for at få tilstrækkelig højder. 
 
Lyser i natten
Der er ingen sitrende lysstofrør eller kolde betonvægge i tunnelen under banen. Væggene er i stedet beklædt med lameller fra gulv til loft og energibesparende LED-lys oplyser hver fjerde lamel. Stiforbindelsen, der løber under tre adskilte broer, har frit kig til himlen imellem broerne og giver tilsammen en veloplyst og luftig tunnel.

Ved siden af tunnelen har HOFOR fået etableret et 2,5 m stort rør, som i tilfælde af skybrud kan lede vandet hurtigt og direkte fra Østerbro til havnen. Dermed vil presset blive taget af Østerbros kloakering og afhjælpe risikoen for oversvømmelse ved skybrud.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206