Nu får Århusgadekvarteret sine træbrygger langs vandet

19. oktober 2015


Århusgadekvarteret får to træbrygger samt en kajakudlejningsfacilitet. By & Havn er bygherre, og de tre projekter opføres i høj arkitektonisk, materialemæssig og landskabelig kvalitet.

Udviklingen i Århusgadekvarteret går stærkt. Faktisk er der gang i ikke mindre end 15 byggerier samtidig. De første beboere flyttede ind i Havnehuset den 30. april, og den 1. oktober fik 97 familier nøglerne til deres nye lejlighed i Harbour Park.

Samtidig med at boligerne færdiggøres og indflytningen er begyndt, er kvarterets infrastruktur blevet etableret. By & Havns totalentreprenør Barslund har afsluttet anlægsarbejdet på veje, fortove, belægninger m.v. ved udgangen af september måned. Resterende anlægsarbejde i entreprisen forventes udført i løbet af de kommende år.

Desuden er det besluttet, at der som en del af infrastrukturen skal etableres to brygger ved henholdsvis Sandkaj og Fortkaj, og at kvalitetsniveauet fastholdes, således at den samlede infrastruktur vil fremstå som en helhed. 

”Der er mange herlighedsværdier i Århusgadekvarteret – men det er klart, at den allestedsværende nærhed til vandet er kvarterets største kvalitet. Med de to brygger bliver det muligt at komme helt tæt på vandet. Det bliver uden tvivl en attraktion for beboere og besøgende at nyde en is eller en kop kaffe med udsigt til havnebassinerne, havneløbet og Øresund,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

De nye brygger kan desuden anvendes til anløb af små motorbåde, kanoer, kajakker m.v. I tilknytning til Sandkaj Brygge kan der også etableres rekreative faciliteter såsom flydende anlæg til kultur- og fritidsformål – herunder maritime og vandsportsformål i en zone på vandet. 

Sandkaj Brygge

Sandkaj Brygge bliver cirka 400 meter lang og får en bredde på mellem fem og 12 meter med nedgange til bryggen for mindst hver 100 meter. Bryggen skal indrettes med beplantning og opholdsrum. De inderste to meter af bryggen vil fungere som gangareal i forbindelse med vejen på Sandkaj. 

Med sin udstrækning, sin sydvendte placering og sammenhæng med Göteborg Plads og de udadvendte funktioner i stueetagerne på pladsen og langs Sandkaj, bliver bryggen et meget vigtigt opholds- og byrum.

Fortkaj Brygge

Fortkaj Brygge bliver ca. 250 meter lang og fire meter bred. Bryggen indrettes med trapper og ramper, der giver adgang til vandet og anløb for mindre både. 

Begge brygger overdrages efter etableringen til grundejerforeningen i Århusgadekvarteret. Sandkaj Brygge ventes at blive etableret i 2016, mens etableringen af Fortkaj Brygge skal koordineres med byggeriet af Kronløbsøen, der pt. er i udbud. 

Flydende kajakudlejningsfacilitet

Som en af aktiviteterne langs Sandkaj ønsker By & Havn, at der etableres en flydende kajakudlejnings-facilitet ved træbryggen. For at sikre et højt kvalitets- og ambitionsniveau vil By & Havn selv etablere faciliteten, der efterfølgende udlejes, og der forhandles pt. med en lejer. Kajakudlejningsfaciliteten placeres øst for Göteborg Plads og er udformet, således at udsyn fra kaj og lejligheder ikke generes. 

”Nordhavn og sejlads i små både og kajakker hører sammen. Vi har allerede etableret kanalen mellem Redmolen og Århusgadekvarteret, og når Metrobyggeriet afsluttes vil vi etablere flere kanaler, således at det bliver muligt at ro ad kanalerne helt over til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen på Nordhavns vestside,” siger Jens Kramer Mikkelsen. 

Der er udarbejdet et skitseprojekt til den flydende kajakudlejningsfacilitet. Ifølge skitsen kan faciliteten komme til at rumme ca. 75 kajakker og skal bygges i træ med et dæk af egetræsplanker og grønt tag. Desuden foreslås det, at der bliver rum til undervisning, omklædning og opbevaring af kajakudstyr.

Se dronefilmen

By & Havn har fået produceret en dronefilm, som viser Århusgadekvarterets enorme dynamik. I kvarteret er der fuld gang i rigtig mange byggepladser - samtidig med, at beboerne og medarbejderne er begyndt at indtage gader, kajkanter og udsigtsterrasser.
Filmen er produceret af Kontraframe og med musik af Christoffer Høyer / Hoyer songs.Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206