Lokalplan for Sundmolen er vedtaget

18. juni 2015

Hidtil har udviklingen i Indre Nordhavn primært koncentreret sig om Århusgadekvarteret, men nu begynder udviklingen af den næste holm, Sundmolen.

I går aftes vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune lokalplanen for Sundmolen. Dermed kan udviklingen begynde på holmen, der ligger lige nord for Århusgadekvarteret. 

I Århusgadekvarteret syd for Sundmolen har kranerne længe svinget lystigt, de første beboere har gjort kvarteret til deres hjem og infrastrukturen er godt på vej. 

Midt i Indre Nordhavn
Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt imellem Århusgadekvarteret og Levantkaj. Ifølge den nye lokalplan bliver Sundmolen et blandet bykvarter med et tydeligt grønt præg og en særlig arkitektonisk karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil nyde godt af at være tæt på byen, de kommende metrostationer og vandet samtidig med, at kvarteret får en rolig og intim atmosfære.

 

”Man kommer tydeligt til at mærke, at de enkelte kvarterer i Indre Nordhavn får forskellige identiteter. Sundmolen bliver mere grøn end Århusgadekvarteret, hvor der fx kommer flere butikker i kraft af den detailhandelsaftale, vi netop har indgået. Områderne supplerer hinanden. Det er en rigtig god masterplan, der er skabt for Sundmolen. Der er på forhånd stor interesse fra investorerne for at være med til at udvikle området, og det forstår jeg godt med Sundmolens eminente beliggenhed. Tænk at ingen beboer eller medarbejder på Sundmolen får mere end 60 meter til kajkanten,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Designvirksomhederne på Sundmolen
I dag er Sundmolen nærmest synonym med de fire meget store pakhuse, der er en del af havnens historie og skaber en særlig stemning i kraft af deres størrelse og arkitektonisk udtryk. Pakhusene har desuden en stor brugsmæssig værdi og anvendes i dag til mange forskellige typer erhverv. 

I pakhusene ligger bl.a. en række designvirksomheder - Montana, REPUBLIC OF Fritz Hansen, Erik Jørgensen, Interstuhl, Dauphin Scandinavia A/S, Arper, GUBI, tekstilvirksomheden Kvadrat, armaturdesign-specialisten Vola og lampeproducenten Luceplan. Desuden ligger her kunsthallen Faurschou Foundation, som året rundt arrangerer kunstudstillinger. 

De fire pakhuse med deres særlige miljø bevares og suppleres i fremtiden af en række nye bebyggelser i 3-6 etagers højde, der i udtryk og størrelse kommer til at stå i kontrast til pakhusene. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der kan bygges tilbygninger oven på de nordlige pakhuse, som vil give helt nye muligheder for at skabe unikke boliger og erhvervslokaler. Tilbygningerne skal stå i kontrast til pakhusenes udtryk.

Haverne er Sundmolens fælles gårdrum
Pakhusene og de nye bebyggelser mødes omkring et sammenhængende forløb af grønne rum, kaldet Haverne, der løber midt igennem Sundmolen. Haverne er sundmolens fælles grønne arealer, hvor medarbejdere og de kommende beboere kan mødes i det fri. Haverne kan ses som et langstrakt fælles gårdrum, som er godt beskyttet mod vind og danner rammen om hverdagens fælles rekreation på Sundmolen. 

Langs kajkanterne skaber de nye promenader forskellige oplevelser og inviterer til gå- og løbeture langs vandet. Tre små pladser samt nye brygger langs Sundkaj på Sundmolens sydside skaber attraktive steder at opholde sig ved vandet. 

Midt på Sundmolen etableres en ny kanal, der binder Kronløbsbassinet sammen med Orientbassinet og skaber et nyt intimt kanalrum, som krydses af tre broer. 

Et grønt og roligt kvarter
Sundmolen bliver Indre Nordhavns grønne kvarter og vil rumme stor variation af oplevelser; tætte og aktive pladser inderst på Sundmolen, Havernes grønne opholdsrum og selvfølgelig den panoramiske udsigt over Øresund og Havneløbet på Sundmolens spids.

Der er afsat plads til to daginstitutioner på Sundmolen. Det ligger i byudviklingsaftalen mellem By & Havn og Københavns Kommune, at der udbydes et antal byggefelter inden for hele Sundmolen og Levantkaj Vest til almene boliger, så der til sammen i området opføres minimum 20 % almene boliger. Dette sikrer områdets diversitet.


Udvikles i to etaper
I praksis kommer udviklingen af Sundmolen til at finde sted i to faser. På den sydlige del af holmen, som vender over mod Århusgadekvarteret, kan udviklingen sættes i gang med det samme. Den nordlige del kan først bebygges, når containerterminalen flyttes til Oceankaj. Dette sker tidligst efter 2019 og sker netop for at give plads til byudviklingen i Indre Nordhavn. 

Allerede i marts 2014 indgik By & Havn den første aftale om grundsalg på Sundmolen – selvfølgelig betinget af den nu godkendte lokalplan for området. Køberen var et konsortium bestående af CASA A/S og CapMan Nordic Real Estate, og aftalen omfatter et byggefelt samt en option på to øvrige byggefelter – i alt op til 20.000 etagemeter boliger svarende til 15% af den samlede byggeret på Sundmolen (130.000 etm).

Arkitema tegner projektet til det første byggefelt, der kommer til at rumme boliger fra ca. 50 – 130 kvadratmeter beliggende på Sundkaj på Sundmolens solrige sydside.
Der har allerede været stor investorinteresse for de to byggefelter, som desuden er til salg i første etape af udviklingen af Sundmolen, og det forventes at der snart kan indgås salgsaftaler for grundene.

By & Havn har installeret et 360 graders webcam på Sundmolen, som viser billeder af Århusgadekvarteret, Sundmolen og Levantkaj. Se billederne fra kameraet på Nordhavns hjemmeside

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206