Idékonkurrencen Community Space: Indret hjørne så det inspirerer til fællesskab

11. maj 2015

Når vejret viser sig fra sin bedste side og vinden er svag, tages sol-stolene frem foran Ørestad bibliotek og skole i Ørestad City, og trapperne ned til kanalen bruges som siddepladser. Amager Skovhjælpere er også på pletten og sælger kaffe fra deres mobile kaffevogn.

Hjørnet er et af de travleste steder i Ørestad, men når solen ikke lige skinner fra en skyfri himmel, er det få mennesker, der gør længere ophold her. Det skyldes formentlig, at området ikke rigtig har karakter af en plads eller et opholdssted. Vindforholdene kan drille, og der mangler en årsag til at hænge ud.

Det vil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Grundejerforeningen Ørestad City og By & Havn lave om på. Derfor inviterer parterne nu til en åben konkurrence om transformering af området ved Ørestad Bibliotek.

Alle kan deltage

Konkurrencen efterspørger løsninger, der kan få området til at blomstre og skabe nye fællesskaber til gavn for alle. Du behøver ikke være arkitekt eller byplanlægger for at deltage i konkurrencen. Alle har mulighed for at skabe Ørestads nye byrum.

Konkurrencen begynder mandag den 11. maj, hvor den går online på hjemmesiden innosite.dk. Konkurrencen løber til den 15. juni 2015 kl. 23.59.

Tirsdag den 19. maj kl. 16 afholdes kickoff arrangement på Ørestad Bibliotek med deltagelse af de tre parter, der står bag konkurrencen. Her har du mulighed for at få inspiration, se stedet og stille spørgsmål.

“Der ligger noget af Københavns mest interessante, nyere arkitektur og infrastruktur i høj kvalitet med sivegaden, øerne i hovedkanalen og broen over kanalen lige udenfor Ørestad biblioteks hovedindgang. Det bliver spændende at se konkurrencedeltagernes forslag til endnu flere af byens lag. Jeg håber på nogle sjove og originale bud, som matcher kvaliteten i konkurrenceområdet og som inspirerer til fællesskab for de mange borgere, medarbejdere og brugere af området,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

”Når vi opholder os i byens rum er det med til at styrke fællesskabet i byen. Derfor glæder jeg mig meget til at se gode ideer til, hvordan området foran biblioteket i Ørestad kan blive til et aktivt og eftertragtet rum i byen”, siger minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen. 

Ministeren modtog sidste år den afsluttende rapport fra Tænketanken BYEN 2025, der blandt andet anbefalede, at man udnytter potentialerne i byens rum og foreslog, at man udskrev konkurrencer, der kan styrke fællesskabet i byen.

"Konkurrenceområdet har allerede mange funktioner, men der er et stort potentiale som ramme for endnu mere fællesskab og ophold. Et af Grundejerforeningen Ørestad Citys visionspunkter er at skabe attraktive rammer for fællesskab, liv og leg, og derfor glæder vi os meget over konkurrencen og ser frem til en række friske input og spændende forslag til, hvordan vi får et allerede spirende område til rigtig at blomstre," siger jurymedlem og repræsentant for grundejerforeningen Mia Ellgaard.


De fire principper

De tre konkurrenceudskrivere ønsker, at konkurrencen skal understøtte samværet og det kulturelle liv i Ørestad. Forslagene kan tage afsæt i følgende fire principper: 

  • Fællesskab: Sociale fællesskaber står højt på dagsordenen, når det gælder byens udvikling og konkurrenceejerne ønsker, at byens rum bliver bedre til at skabe liv. Forslaget må derfor gerne både favne at opfordre til mere interaktion mellem brugere af området og praktiske løsninger på opholdspladser.

  • Samlingssted: Området skal fremstå som et tydeligt samlingssted, der kan fungere året rundt og med det danske klimas skiftende karakter som en formende faktor. Forslaget til indretning af området må derfor gerne tage højde for vindforholdene og skabe mulighed for læplads.

  • Mangfoldighed: Forslaget skal være med til at forme en mangfoldig kultur, der gavner alle. Det må derfor gerne bidrage til at signalere åbenhed og tilgængelighed i konkurrenceområdet, ved evt. at indtænke informationsdeling omkring området, logistik, events og lign.

  • Alsidighed: De tre øvrige principper kan ses som eksempler på social bæredygtighed, der skal være med til at skabe et byrum, der kan bruges af alle. Forslaget må gerne koble disse sammen med et princip om nytænkning og alsidighed, der kan skabe opmærksomhed til området og være med til at forme stedets karakter.


Sådan deltager man

Hvis du vil deltage i konkurrencen, skal du illustrere din idé klart og enkelt gennem fotos eller tegninger. Ud over billedmaterialet skal du med maks. 200 ord beskrive, hvordan din idé løser konkurrencens udfordringer. Du behøver ikke have et helt færdigt projekt for at deltage. Det er nok at uploade en skitse og så færdiggøre den, når du har fået feedback fra Innosite, parterne bag konkurrencen og hjemmesidens brugere.

Der er tre præmier på højkant. Førstepræmien er på 15.000 kr., og der vil efterfølgende være mulighed for at få ideen realiseret. Andenpræmien er på 7.500 kr., og tredjepræmien er på 5.000 kr. Der nedsættes en jury, som forventes at finde vinderne i slutningen af juni.

Om Innosite: 

Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. På innosite.dk afholdes åbne idékonkurrencer, hvor alle inviteres til at komme med innovative løsninger på aktuelle udfordringer i det byggede miljø. Læs mere, se forslag, byd ind og følg med i konkurrencen Community Space på Innosite.dk.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206