Almene boliger på vej i Århusgadekvarteret

20. november 2015

I foråret 2018 forventes Nordhavns første almene boliger at være klar til indflytning.

Boligselskabet Domea København og Domea.dk står bag det kommende byggeri, Orienten, der består af 134 almene boliger midt i Århusgadekvarteret. Byggeriet er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter, og ambitionen er at forene høj arkitektonisk kvalitet og lav husleje.

Orientens 134 boliger er fordelt på 100 familieboliger, 10 små, såkaldte ’billige boliger’ samt 24 servicelovboliger, der er specifikt indrettet til borgere med særlige behov.

I forbindelse med boligerne etableres grønne fællesarealer i vekslende størrelser, som skal understøtte beboernes forskellige behov med alt fra nyttehaver og legearealer til udekøkkener og tørrestativer. Desuden står Københavns Kommune bag en kommende integreret daginstitution med tilhørende legeplads.

I den del af byggeriet, der vender ud mod Århusgade, indrettes butikker og restauranter i stueplan som en del af den detailhandelsaftale, der er indgået mellem By & Havn og NREP.

Karréen bliver bæredygtighedscertificeret efter den nye DGNB-standard og vil fremstå som selvstændige bygninger med forskellige facadebeklædninger og detaljering. Bygningerne beklædes med tegl og plademateriale i røde, brunlige og grålige toner, som er Århusgadekvarterets særkende.


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206