Det må du i Københavns Havn

28. maj 2014

Sommersæsonen i Københavns Havn skydes for alvor i gang d. 1. juni, når havnebadene åbner. Dermed er det blevet tid til at nyde havnens mange muligheder og til at passe godt på hinanden.

Sommersæsonen i Københavns Havn skydes for alvor i gang d. 1. juni, når havnebadene åbner. Dermed er det blevet tid til at nyde havnens mange muligheder og til at passe godt på hinanden. Mulighederne for at bruge Københavns Havn rekreativt bliver stadig flere. Og trafikken bliver dermed stadigt tættere. Det er derfor en god idé at orientere sig om, hvad man må og ikke må i Københavns Havn, inden man bevæger sig ud på det blå.

Københavns Havn administreres af By & Havn. Regler for brug af Københavns Havn (sejlads, hastighed etc.) fastsættes af dermed af By & Havn via havnereglementet, som du kan finde her [link ændret efter revision af havnereglement 31. juli 2015].

- Det er dejligt, at københavnerne har taget havnen til sig. Men der er ingen tvivl om, at det kræver opmærksomhed og hensyn fra alle, når der skal være plads til erhvervssejlads, lystbåde, havnebusser, kanalrundfarter, kajakker, joller, tømmerflåder osv. Havnen er stadig en færdselsåre, og det skal man huske, når man bevæger sig ud på vandet, siger havnefoged Morten Johansen, By & Havn.

Det er desværre ikke alle, der er lige gode til at udvise hensyn og overholde reglerne, når det kommer til at sejle og bade i havnen. Derfor patruljerer Københavns Politi til vands med assistance fra By & Havns hurtigtgående fartøjer. Københavns Politi ser generelt arbejdsopgaven i havnen som vigtig – ikke mindst på grund af den position, havnen indtager i det samlede byrum.

- Havnen er efterhånden blevet et nyt rekreativt område, hvor byens borgere skal lære at færdes og begå sig og ikke mindst vise hensyn til hinanden. Vi kan ikke være til stede på hver bølgetop døgnet rundt – ligesom vi ikke konstant kan være til stede på alle veje. Men vi vil holde et vågent øje med trafikken i havnen, for havnen skal være et trygt sted at opholde sig, siger politiinspektør Jens Jespersen, leder af Færdselsafdelingen, Københavns Politi.

Da der er mange fartøjer i havnen, som ikke har nogen hastighedsmåler, har By & Havn opsat en oplysningstavle med ”din fart” på Langebro, som viser, om man overholder hastighedsbegrænsningerne.

Du må bade i Københavns Havn …

… men kun i de tre dertil indrettede badeanlæg ved Islands Brygge, ved Fisketorvet og ved Sluseholmen. Det er ikke alene forbudt at bade uden for havnebadene; det er også farligt. By & Havn har i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed produceret en lille film, der viser, hvordan du kan nyde badevandet i Københavns Havn helt sikkert og ganske gratis. Læs mere om badning i havnen her

Du må sejle i Københavns Havn ...

… du skal bare overholde færdselsreglerne og havnereglementet. Inden for Københavns Havns søområde må fritidsfartøjers fart ikke overstige 6 knob i hovedløbet, og 4 knob i kanaler og sideløb.

Sejlads i havnen med fritidsfartøjer skal helt overordnet foregå med forsigtighed og må ikke være til gene for den øvrige trafik.

Sejlads med vandscootere, jetski, vandski, windsurfing er ikke tilladt i Københavns Havn.

Læs mere om sejlads i havnen her

Du må fiske i Københavns Havn …

… men kun på de tre udvalgte steder, nemlig ved Fiskerihavnen og Lynetten i nord og ved Slusen i syd.

Find kort og mere info her.

Hvem ejer vandet

Der er ikke nogen, der ejer havet omkring Danmark, men staten har det man kalder højhedsretten til søterritoriet. Højhedsretten er ikke en egentlig ejendomsret men retten til at regulere brugen af søterritoriet.

Administrationen af den del af søterritoriet som ligger indenfor Københavns Havns grænser, administreres af By & Havn. Regler for brug af Københavns Havn (sejlads, hastighed etc.) fastsættes af By & Havn via havnereglementet og standardreglementer for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Det er Københavns Politi, der har myndigheden til at patruljere i havnen og uddele bøder mm ved overtrædelser af loven og havnereglementet.Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206