Nyt liv i gammel silo

8. januar 2014

Indre Nordhavn er et havnekvarter. I de kommende år forvandles det gamle industriområde til en ny bydel i København, men de gamle havnearealers identitet og struktur bevares. Områdets vigtigste pejlemærker er de gamle siloer. En er ved at blive omdannet til kontorer, og nu bliver den lille DLG silo transformeret til boliger – med respekt for fortidens arkitektur.

Det er selskabet Boll+ og direktør Morten Boll, der har købt den gamle foderstofsilo for at bygge den om til cirka 80 boliger i meget forskellige størrelser helt fra ca. 60 kvadratmeter og op til 240 kvadratmeter. Før jul blev der afholdt et parallelopdrag med tre inviterede arkitektfirmaer, som har givet deres meget forskellige bud på, hvordan den ene af de store hvide DLG siloer i Nordhavnen kan bliver transformeret til et nutidigt boligtårn med klare referencer til fortidens brug af siloen. De tre inviterede arkitektfirmaer var Praksis Arkitekter, Tegnestuen Vandkunsten samt Polyform Arkitekter.

Udgangspunktet for parallelopdraget var, at det kommende boligbyggeri skal bevare siloens rå arkitektur med klare referencer til den tidligere brug. Højt til loftet, store betonsøjler og – bjælker og gerne bevaring af siloens stålslisker og lignende. Samtidig skal den kommende bygning udtrykke nutidighed og dynamik med syd- og vestvendte karnapper og altaner. Det vil blive boliger med etagehøjder på fra 3,8 til 5,5 meter, nogle helt uhørt høje rumhøjder og dermed rumligheder i moderne boliger.

Praksis Arkitekter vandt parallelopdraget
Det er nu blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med Praksis Arkitekters oplæg, som rummer mange fine boligkvaliteter og en klassisk fortolkning af facaderene med et nyt lag af søjler og dragere, som bærer de mange og store altaner, men som samtidigt giver ly og privathed, når man sidder og nyder Københavns skyline eller kikker ud over Øresund fra små 50 meters højde.

Morten Boll har tidligere i sin karriere bl.a. været med til at ombygge de gamle frøsiloer på Islands Brygge til det spektakulære boligbyggeri Gemini Residence og den gamle motortorpedobådshal på Holmen til Torpedohallen, som ligeledes rummer nogle af områdets mest markante boliger.

”Jeg har en speciel forkærlighed for at transformere bygninger med historie. Jeg er meget glad for arkitektfirmaet Praksis' bud på, hvordan DLG siloen bliver et landmark og et begreb i Nordhavnen. Den gamle beton industribygning skal behandles værdigt og fornuftigt og vidne om den industrihistorie, som udtrykker transformationen og første etape af en ny pulserende bydel,” siger Morten Boll.

Administrerende direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen deler Morten Bolls begejstring:

”Det er klart, at det er en vanskeligere opgave at bevare de gamle betonsiloer frem for at bygge nyt fra grunden af. Men det har hele tiden været vigtigt for os, at kvarterets identitet bevares. Derfor hilser vi velkommen, at der findes investorer, som deler vores vision, tager chancen og fører de gamle industribyggerier i området up-to-date,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

”Jeg er overbevist om, at der er efterspørgsel efter ’skæve’, og anderledes bo-muligheder i bygninger, der fortæller en historie og har en særegen identitet. Disse kunder vil have spændende arkitektur, moderne faciliteter, grøn profil og et rart miljø. Både i deres egen ejendom og i de omkringliggende byrum,” siger Morten Boll. 

Byggeriet forventes at så klar til indflytning primo 2016.

Foto: Jens Markus Lindhe
Illustrationer: Praksis Arkitekter

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206