Nu sker der noget på Teglholmen i Sydhavn

19. november 2014

By & Havn har solgt en række grunde til boliger på det østlige Teglholmen, og byggemodningen er sendt i totalentreprise. Nu begynder udviklingen i kvarteret, som får samme karakter som nabo-kanalbyen Sluseholmen.

Teglholmen ligger i Københavns Sydhavn mellem Sluseholmen og Enghave Brygge. By & Havn ejer Teglholmens østlige del, og på det knap 60.000 kvadratmeter store areal kan der bygges ca. 80.000 etagemeter primært boliger. Hertil kommer mulighed for at bygge ca. 7.000 etagemeter på nyetablerede pierer langs Teglholmens østkaj – i alt altså 87.000 etagemeter byggeret.

I alt kan By & Havn nu offentliggøre, at selskabet har solgt 63.800 etagemeter byggeret til fire forskellige investorer. De resterende etagemetre i området er alle under forhandling. Tidligere har By & Havn solgt en grund til Københavns Kommune, som er ved at bygge en folkeskole i området.

  • NREP har i samarbejde med Agenda Property udviklet et boligprojekt, som omfatter 137 boliger og et erhvervslejemål med et samlet areal på ca. 15.000 etagemeter samt en kælder til bl.a. parkering
  • REKA Gruppen og KPC har sammen udviklet et boligprojekt, som omfatter 152 boliger med et samlet areal på ca. 16.000 etagemeter samt kælderparkering. Projekt og grund er solgt til investeringsselskabet West Coast Real Estate II.
  • Obel-LFI Ejendomme har i samarbejde med Agenda Property udviklet et boligprojekt på 200 boliger med et samlet areal på ca. 21.000 etagemeter inklusiv ca. 400 etagemeter publikumsorienteret serviceerhverv. Obel-LFI Ejendomme er et joint venture mellem C.W. Obel Ejendomme og Lundbeckfond Invest.
  • Arkitektgruppen bygger 11.800 etagemeter boliger - svarende til ca. 100 boliger.

Se flere detaljer om de fire grundsalg nederst i nyhedsbrevet.


REKA Gruppen har på vegne af investeringsselskabet West Coast Real Estate II købt Byggefelt H. Se kortet herunder. 

Samtidig har der netop været licitation på et udbud som totalentreprise for selve byggemodningen i området. Når aftalen er helt på plads med totalentreprenøren, begynder anlægsarbejdet på områdets infrastruktur.

”Naboen Sluseholmen er en meget vellykket bydel med sin store variation i facaderne og maritime stemning. Folk er forståeligt nok glade for at bo her med udsigt til havnebassinet og kanalerne og bl.a. med Havnebadet Sluseholmen lige udenfor døren. Teglholmen får samme karakter, og den kommende folkeskole vil gøre de to kvarterer endnu mere komplette. Anlægsarbejdet af infrastrukturen og byggeriet af boligerne går snart i gang, og aktivitetsniveauet viser selvsagt, at der er godt gang i byudviklingen på teglholmen,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn. 

Over en ca. treårig periode fra begyndelsen af 2015 vil By & Havn anlægge infrastruktur i den nye kanalby. Det er en kompleks opgave, der venter totalentreprenøren. Der skal etableres nye forsyningsledninger, anlægges vej, plads, fire nye broer, diverse træbrygger, udgraves kanaler og et bassin samt anlægges syv nye pierer ud fra kajkanten. Samtidig vil der være rift om pladsen, da adskillige private grundejere kommer til at bygge i området mere eller mindre samtidig.

En del af området er faktisk allerede ved at tage form, da bassinet foran Sydhavnsskolen er i fuld gang med at blive udgravet, ligesom halvdelen af den kommende centrale bydelsplads foran det nyopførte boligbyggeri ’Bolværket’ er ved at være færdig. På den måde kan allerede nu få et lille glimt af, hvordan fremtidens Teglholmen kommer til at se ud.


Obel-LFI Ejendomme har i samarbejde med Agenda Property udviklet boligprojektet ’Teglværkskajen’ på felt I. Se kortet herunder.

Efter hollandsk forbillede

I 1999 fik den hollandske arkitekt Sjoerd Soesters til opgave at udvikle en plan for området fra Kalvebod Brygge i nord til Sluseholmen i syd. Sjoerd Soesters tog særligt udgangspunkt i Java Island i Amsterdam, der med ham selv som arkitekt og planlægger på en visionær og eksperimenterende måde inddrager havnens vandflade i en moderne boligbebyggelse. Samtidig fastholdt arkitekten tanken om de typiske københavnske karréer fra de københavnske brokvarterer samt de tætte, indre gårdrum med læ for vinden og stor variation i bebyggelsen.

Teglholmens Karréer opføres med skiftende bygningshøjder, der optimerer lysforholdene i de indre gårdrum og skaber visuel variation. Bygninger opføres primært i tegl med smukke detaljer i facadernes rytme, motiv og design.


NREP har i samarbejde med Agenda Property udviklet boligprojektet på felt G. Se kortet herunder. 

Den centrale bydelsplads, der bliver det lokale mødested, spænder ud mellem havneløbet og bassinet ved den kommende skole. Pladsen bliver et levende byrum, og de udadvendte funktioner i bebyggelsernes stueetager vil vokse ud på pladsen. De udadvendte funktioner kan fx være caféer, iskiosker, butikker og værksteder.

Pladsen kommer bl.a. til at rumme et langt, snoet opholds- og siddemøbel udformet som en plint, der strækker sig fra havneløbet og helt til bassinet.  

De syv pierer giver den samlede bebyggelse et særligt udtryk mod havnen. De kommende byggerier bliver rækkehuse i en mindre skala end karréerne bagved og skaber en overgang til havneløbets store vandflade. Mellem piererne bliver der mulighed for anløb af mindre både, og på selve piererne kommer der – foruden rækkehuse - mindre udadvendte funktioner.

Oversigt over solgt byggeret på Teglholmen:

Byggefelt G: NREP har i samarbejde med Agenda Property udviklet boligprojektet på felt G, som omfatter 137 boliger og et erhvervslejemål med et samlet areal på ca. 15.000 etagemeter samt en kælder til bl.a. parkering. Projektet, der er en karré, ligger på det sydøstligste hjørne af Teglholmen og har således en meget attraktiv placering med to facader direkte mod havnebassinets kajkant og en facade ud til en af de nyanlagte kanaler. Der vil blive anlagt en flot promenade på kajen langs bygningen, hvor der i projektet også er gjort plads til, at der eksempelvis kan etableres en café eller lignende ud mod promenaden og havnen - i det nordvestlige hjørne. Projektet er designet af Danielsen Architecture og bliver opført af V8 Construction. Byggeriet påbegyndes i starten af 2015.

Byggefelt H: REKA Gruppen har på vegne af investeringsselskabet West Coast Real Estate II købt Byggefelt H. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem KPC og REKA Gruppen. KPC er desuden totalentreprenør på projektet. Boligprojektet på felt H omfatter 152 boliger med et samlet areal på ca. 16.000 etagemeter samt en kælder til bl.a. parkering. Karréen ligger på Teglholmens østkaj og har således en meget attraktiv placering ud mod det store havnebassin og udsigt over det store grønne område ved Amager Fælled. To af de øvrige tre facader kommer til at vende ud mod nyanlagte kanaler, og en stor del af lejlighederne får således udsigt til vand. Der vil blive anlagt en flot promenade på kajen langs bygningen. Projektet er tegnet af Holscher Nordberg og byggeriet påbegyndes i starten af 2015.

Byggefelt I: Obel-LFI Ejendomme har i samarbejde med Agenda Property udviklet boligprojektet ’Teglværkskajen’ på felt I, som omfatter ca. 200 boliger med et samlet areal på ca. 21.000 etagemeter inklusiv ca. 400 etagemeter publikumsorienteret serviceerhverv. Her udover er der en større kælder til bl.a. parkering. Projektet har en unik placering med tre facader mod vandet og den sidste mod en stor, attraktiv plads. Obel-LFI Ejendomme er et joint venture mellem C.W. Obel Ejendomme og Lundbeckfond Invest. Projektet er designet af Danielsen Architecture og bliver opført af V8 Construction, som netop har igangsat spunsearbejderne.

Byggefelt A: Arkitektgruppen har købt byggeret til 11.800 etagemeter ejerboliger - svarende til ca. 100 boliger.  


Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206