Midlertidig Kajak- og robådsforpost i Indre Nordhavn

25. juni 2014


Den 31. august indvies en midlertidig kajak- og robådsforpost på Nordre Molehoved mellem Sandkaj og Redmolen i Århusgadekvarteret. By & Havn har indgået aftale med tre roklubber i Svanemøllehavnen for at gøre det lettere for medlemmerne at dyrke deres idræt i Københavns havn.

By & Havn har indgået en aftale med roklubberne Danske Studenters Roklub (DSR), Roforeningen KVIK og Gefion, der holder til i Svanemøllehavnen, om at der skal etableres en midlertidig ’forpost’ til roklubberne på sydsiden af Århusgadekvarteret, hvorfra det er let for foreningerne at sætte bådene i vandet og ro ned i Københavns havneløb.

Initiativet blev oprindeligt taget af overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune. Allerede i 2012 lovede han områdets roklubber, at man ville se på, hvordan man kunne løse roernes udfordringer, som er opstået i forbindelse med udvidelsen af Nordhavn og flytningen af krydstogtkajen.

”Jeg er selv roer og ved, at det ikke er sjovt at komme ud blandt store både og skibe. Derfor er det dejligt, at der er fundet en midlertidig løsning, så roerne får let adgang til Københavns havneløb,” siger overborgmester Frank Jensen. 

Kajak- og robådsforposten består grundlæggende af fire containere, som sættes op på Nordre Molehoved, hvor kajakkerne og robådene kan opmagasineres. En rampe, flydebro og landgang giver mulighed for, at bådene let kan sættes i vandet.

Planerne for byudviklingen af Indre Nordhavn arbejder med, at der i lokalplanområdet for ”Trælastholmen” (vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i november 2013) fastlægges en kanal mellem Kalkbrænderihavnen og Orientbassinet, som dermed på sigt vil give mulighed for, at mindre både som kajakker og robåde kan passere gennem Indre Nordhavn fra nordsiden til sydsiden og dermed til Københavns havneløb.

Området Trælastholmen kan dog ikke bebygges før den første etape af Metroen i Nordhavn er etableret samt containerterminalens udflytning til det nye, indvundne areal, hvilket tidligst forventes at ske indenfor de næste 8-10 år. Derfor er der et behov for en midlertidig løsning for områdets kajak- og roklubber.

”Nordhavn er kendetegnet ved vandet på tre sider. Bydelens kajkanter er en væsentlig del af områdets identitet, og fra alle steder er der let adgang til vandet. Det er naturligt, at mange af Nordhavns kommende fritidsaktiviteter får vandet som tema. Derfor er jeg glad for aftalen med Svanemøllehavnens roklubber om den midlertidige kajak- og robådsforpost,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Kajak- og robådsforposten er forbeholdt medlemmerne i de tre roklubber. Men det nye initiativ er også et godt tilbud til de kommende beboere og medarbejdere i Indre Nordhavn, som ikke har et medlemskab af en af klubberne. Det er nemlig aftalt, at klubberne afholder en række åbne, årlige arrangementer for beboerne i lokalområdet. Arrangementer i forbindelse med den årlige Kulturhavn kunne være et eksempel.

"For roklubberne i Svanemøllen betyder udviklingen af Nordhavn både en udfordring på kort sigt, men også på en meget positiv udvikling på længere sigt. Vi vil rigtig gerne være idrætsklubber for borgerne i den nye bydel og byde dem velkommen i vores foreninger. Selve byggeriet byder først på nogle begrænsninger, og senere, når kanalen står færdig, bliver vores rofarvand bedre, end det nogensinde har været. I mellemtiden er vi rigtig glade for at få en forpost i Århusgadekvarteret, der både kan bringe rosporten ind i bydelen til beboerne, og samtidig kan sikre, at roklubberne i Svanemøllen bevarer den tilknytning til Københavns havn, som vi altid har haft," siger Laurits Rauer Nielsen, formand for Danske Studenters Roklub.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206