Københavns Havns Pensionskasse udbyder opgave med kapitalforvaltning

26. maj 2014

* UDBUD ER AFSLUTTET *

Københavns Havns Pensionskasse er en selvejende pensionskasse, hvis formål det er at drive pensionskassevirksomhed. Pensionskassen er under afvikling og administreres af By & Havn.

Pensionskassen udbyder nu opgaven med at forvalte pensionskassens kapital.

Evt. interesserede kan anmode om at få udleveret udbudsmateriale ved at sende mail til cbo@byoghavn.dk.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206