Idékonkurrence for studerende: Nordhavn – ude og inde

22. maj 2014

By & Havn holder i fællesskab med designfestivalen 3daysofdesign en idékonkurrence for design- og arkitekturstuderende om fremtidens fællesrum i Nordhavns boliger. Konkurrencen kickstartes allerede lørdag den 24. maj med en sejltur til Nordhavn. 

Med idékonkurrencen ønsker By & Havn at få inspiration til, hvordan bygningers fællesrum kan tage sig ud i fremtiden – både indendørs og udendørs.

Nordhavn er en ny bydel med et fantastisk potentiale. Området har vand på tre sider og ligger lige ved indsejlingen til København. Lige nu udvikles Indre Nordhavn – den del der lægger nærmest Østerbro – og udformningen af kvartererne tager afsætning i den kendte københavnske profil med forholdsvis lave bygningshøjder og karakterfulde tårne. En relativt kompakt by, der blander moderne faciliteter med bevaringsværdige kulturmiljøer. Pakhuse og siloer omdannes og udvikles til nye formål: boliger, erhverv, detailhandel, kultur og sport. Metroen bliver byens pulsåre, og de bløde trafikanter får fortrinsret. 

Små og store byrum og pladser bidrager til byens udendørs liv. Og på bydelens første p-hus, der står klart i efteråret 2015 indrettes et fælles mødested på taget. Her bliver der mulighed for at beboere, medarbejdere og besøgende i Nordhavn kan mødes på tværs og dyrke sport, lege eller bare slappe af og nyde den gode udsigt. 

”I Nordhavn er friarealer udnyttet som tagterrasser, og en procent af alle bebyggelser er afsat til fællesrum inde i bygningerne. Med idékonkurrencen vil vi gerne have deltagernes bud på, hvordan disse tagterrasser og beboerrum kommer til at tage sig ud på innovative måder, der spiller sammen med moderne livsformer,” siger chef for planlægning & arkitektur, Rita Justesen, By & Havn.

Deltagerne i konkurrencen bliver bedt om at aflevere mindst ét forslag til indretning af et fælles opholdsrum eller lokale på 100 m2 og/eller en fælles tagterrasse på 50-100 m2. Konkurrencen slutter mandag den 28. juli, og alle forslag udstilles i forbindelse med By & Havns nye udstilling om Nordhavn, som åbner den 31. august samt på Nordhavns hjemmeside, www.nordhavnen.dk. Forslagene bliver også en del af et inspirationskatalog til brug for Nordhavns investorer og udviklere.

Dommerkomitéen består af repræsentanter fra By & Havn, Dansk Design Center, 3daysofdesign, Kunstakademiets Arkitektskole samt bygherrer i Nordhavn, og der udvælges tre vindere, som præmieres med henholdsvis 25.000 kr. 15.000 kr. og 10.000 kr.

Kickstartes med sejltur
Festivalen 3daysofdesign løber af stabelen fra i dag – torsdag den 22. maj og frem til lørdag den 24. maj. Læs mere om festivalen på hjemmesiden www.3daysofdesign.dk

Idékonkurrencen kickstartes lørdag den 24. maj med en guidet sejltur i Nordhavn. Sejlturen henvender sig særligt til de design- og arkitekturstuderende, som ønsker at deltage i idékonkurrencen, og By & Havn er med som guider. Båden afgår fra Nordre Toldbod 7 kl. 10. Tilmelding til mnt@byoghavn.dk senest, fredag den 23. maj. 

Læs mere om idékonkurrencen på www.nordhavnen.dk/idékonkurrence

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206