Første grundsalg på Sundmolen i Nordhavn

13. marts 2014

By & Havn har solgt byggeret til Casa A/S, som vil bygge boliger på Sundmolen
nord for Århusgadekvarteret i Nordhavn. Aftalen er betinget af godkendt
lokalplan for området.

Sundmolen med markering af den solgte grund og de to optionsgrunde.

 

Der er stor efterspørgsel efter byggemuligheder til boliger i Nordhavn. Der har længe været udsolgt af boligjord i det lokalplanlagte område i Århusgadekvarteret.

Lokalplanen for Sundmolen forventes vedtaget ultimo 2014, og planen giver mulighed for boligbyggei på i alt seks-syv byggefelter på sammenlagt 35.000 – 40.000 etagemeter.

I forbindelse med den internationale ejendomsmesse MIPIM i Cannes er den første aftale på Sundmolen underskrevet med Casa A/S i samarbejde med en udenlandsk investor. Aftalen omfatter et byggefelt samt en option på to øvrige byggefelter – i alt op til 20.000 etagemeter boliger.”Det er vigtigt for By & Havn at sikre en kontinuitet i grundsalget i Nordhavn. Der er stor interesse særligt for boligbyggefelterne i markedet, og det er rettidig omhu at gå videre med planlægningen af de omkringliggende holme og finde de rigtige samarbejdspartnere i udviklingen af området. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag kan offentliggøre dette grundsalg,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Byggefelterne ligger på Sundkaj på Sundmolens solrige sydside med udsigt over det kommende lommevandsrum og den kommende Kronløbsø, som bygges i havnebassinet mellem Sundmolen og Århusgadekvarteret.

Casa A/S har entreret med arkitektfirmaet Arkitema, som har tegnet et kvalitetsbyggeri i varierende højder - fra tre etagers rækkehuse til seks etagers lejlighedsbyggeri. Boligerne bliver fra ca. 50 – 130 kvadratmeter.

”Sundmolen bliver et fantastisk kvarter, og vi kan se, at både Københavns Kommune og By & Havn har et meget højt ambitionsniveau. Vi havde faktisk de første drøftelser med vores medinvestor og By & Havn på MIPIM i 2013 og blev enige om, at Sundmolen er det helt rigtige investeringsobjekt. Det er nøjagtig ét år siden, og nu glæder vi os meget til at udvikle Sundmolens første boliger,” siger bestyrelsesformand Michael Mortensen, Casa A/S.

Casa A/S forventer, at byggestart kan ske relativt kort efter vedtagelsen af lokalplanen. Altså i første halvår 2015.


Visualisering af stræde på Sundmolen i fremtiden. Eksempel på boliger og pakhuse side om side.

Sundmolen – den grønne holm
Det er et væsentligt element i den overordnede strukturplan for Nordhavn, at hver holm skal have sin egen identitet og egenart. Århusgadekvarteret bliver et tæt, urbant kvarter, mens Sundmolen bliver en grøn holm, der kombinerer fire store pakhuse og en del boligbyggerier.

Sundmolens fire eksisterende pakhuse er markante arkitektoniske bygninger, der skaber en gennemgående karakter på molen. I masterplanen for Sundmolen bevares disse pakhuse som vigtige elementer og pejlemærker i kvarteret samtidig med, at de danner grundlag for placeringen af Sundmolens nye byggefelter. Pakhusene rummer bl.a. en ’klynge’ af design- og møbelfirmaers showrooms såsom Gubi, Luceplan, Montana, nomess, Fritz Hansen samt Galleri Faurschou.

Centralt ned gennem Sundmolen etableres en kæde af grønne haverum og ’solskinspladser’ langs den sydvendte kaj.


Sundmolen er i dag domineret af de fire store pakhuse, som primært beboes af design- og møbelfirmaer.  

Om Casa A/S: Casa A/S opfører i totalentreprise domicil, dagligvare-, lager- og boligbyggerier i hele Danmark. Casa A/S samarbejder ofte med medinvestorer på projekter, som i dette tilfælde med en udenlandsk kapitalfond, som har brug for knowhow om udvikling af ejendomsprojekter i Danmark. Casa A/S vil stå for udvikling, opførelse og salg af boligerne.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206