Første spadestik på boliger i Århusgadekvarteret

16. januar 2014

Nu er byggeriet af de allerførste boliger i Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn sat i gang. Det skete 15. januar, da Kuben Byg og Casa Nord tog første spadestik på Havnehuset, som kommer til at rumme 50 boliger.

Inden længe begynder Århusgadekvarterets første boligbyggeri at tage form. Størstedelen af boligerne i Havnehuset er solgt, og flere af de kommende beboere var med til at fejre det første spadestik til deres fremtidige hjem. 

Samtidig markerer spadestikket startskuddet til udviklingen af boligbyggerier i Århusgadekvarteret, for selv om beboerne i Havnehuset bliver nogle af de første i bydelen, kommer de hurtigt til at få naboer. Der er nemlig udsolgt af byggegrunde til boliger i kvarteret, og mange byggeprojekter er godt på vej. 

”Med spadestikket til Havnehuset begynder et nyt kapitel i Nordhavnens historie. Den gamle industrihavn bliver omdannet til en moderne bydel med erhverv og boliger, og Havnehusets beboere bliver de første, som nogensinde har boet her. Århusgadekvarteret kommer til at rumme et særligt miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets historie. Nybyggerier som Havnehuset skal forholde sig til den fortælling - og det gør Havnehuset,” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn. 


Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn, Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand i Kuben Byg og Torben Røsler, direktør i Casa Nord tog første spadestik på Havnehuset.

Sammen med Casa Nord er Kuben Byg bygherre på Havnehuset.

“Vi er stolte af at være de første, der går i jorden med boliger i Århusgadekvarteret. Siden vi så planerne for kvarteret første gang, har vi været sikre på, at det ville være attraktivt at investere i Indre Nordhavn. Der har været stor interesse for boligerne fra begyndelsen, og vi glæder os til at se byggeriet vokse op i den kommende tid,” siger adm. direktør i Kuben Byg, Knud Erik Busk. 

Havnehuset er tegnet af arkitektfirmaet Vandkunsten. Huset bygges i 4-6 etager med beboelse fra 1. sal. Lejlighederne spænder fra 70 – 140 kvm. I første sals niveau indrettes et privat gårdmiljø, cykelparkering og legefaciliteter. Stort set alle lejligheder får to opholdsaltaner med plads til udeliv, og de øverste – og mest eksklusive – lejligheder får private taghaver, ligesom der bliver fælles taghaver for hele bebyggelsen. 

19 af de 23 boliger i 1. etape af Havnehuset er solgt, og 13 af 27 boliger i etape 2 er enten solgt eller reserveret. De nye beboere begynder at kunne flytte ind fra foråret 2015. 

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet og realiseres som det første bykvarter i Nordhavnen med plads til ca. 3.000 beboere og 6-7.000 arbejdspladser. På længere sigt kan hele Nordhavnen huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser, hvilket gør Nordhavnen til Nordeuropas største udviklingsprojekt. Realiseringen af de første byrum og bygninger startede i efteråret 2012 med forventet indvielse i foråret 2014.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206