ET GODT ÅR FOR BY & HAVN

8. maj 2014

By & Havn har netop udsendt årsrapport for 2013. Resultatet er det bedste i selskabets historie. 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har offentliggjort sit regnskab for 2013. Selskabet endte med et positivt resultat på 332 mio. kr. før markedsværdiregulering af gæld i 2013. I 2012 var tallet minus 640 mio. kr.

Det gode resultat skyldes værdireguleringer af investeringsejendomme, faldende finansieringsomkostninger og forbedringer af den primære drift. 2013 blev det år, hvor selskabet for alvor begyndte at sælge grunde – efter nogle magre år under finanskrisen.

”Vi mærker klart, at konjunkturerne er på vej op igen. I 2013 solgte By & Havn byggegrunde for cirka en halv mia. kroner. Det er meget glædeligt,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

By & Havn står for at byudvikle både Ørestad og en række kvarterer langs Københavns Havn. Det er især i Indre Nordhavn, der er solgt byggegrunde.

”Vi har solgt meget i 2013, fordi vi har gode varer på hylderne. Vi er et konjunkturfølsomt selskab, men vi har brugt perioden under finanskrisen på at forberede os godt, og nu høster vi frugterne,” forklarer Jens Kramer Mikkelsen.

Både i Ørestad, i Sydhavn og i Nordhavn er der stor interesse for boligjord. Selvom der er solgt mest i Indre Nordhavn, er der ligeledes stor interesse for byggeretterne både i Sydhavnen og i Ørestad. I Sydhavnen er By & Havn tæt på at realisere sine sidste boligbyggeretter, men der skal først afklares nogle myndighedsforhold på Enghave Brygge.

I Ørestad er der også stor interesse for byggegrundene. I 2013 blev der solgt byggeret til det store rækkehusbyggeri Radiorækkerne i Ørestad Nord – og boligerne blev stort set udsolgt i løbet af året. Endvidere vedtog Københavns Kommune lokalplanen for August Schade Kvarteret (syd for DR Byen) i december, hvilket betød, at aftalen om grundsalg til nyt domicil for Nordea faldt endelig på plads. I den første del af 2014 har der særligt været interesse for byggegrundene i Arenakvarteret i den nordlige del af Ørestad Syd. Den positive interesse i markedet for Ørestad ser ud til at forstærkes i 2014.

2013 og første del af 2014 i Ørestad har desuden været karakteriseret ved, at en række investorer nu igangsætter byggerier på de grunde, der blev solgt før finanskrisen. Der er således masser af aktivitet i området.

”By & Havn er selvfølgelig også begunstiget af den generelle vækst, der er i hovedstaden. Befolkningstallet vokser med 1.000 beboere hver måned, og det kræver både boliger og arbejdspladser. I kraft af de bydele, som By & Havn udvikler, er København i stand til at vokse indadtil,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Nøgletal fra årsrapporten:

  • Resultat: 332 mio. kr. før markedsværdiregulering af gæld i 2013. mod minus 640 mio. kr. i 2012
  • Den gunstige udvikling på ejendomsmarkedet, den positive værdiregulering af gælden samt den forbedrede drift har resulteret i et samlet resultat inkl. markedsværdiregulering af gæld på 1.092 mio. kr. (-922 mio. kr. i 2012).
  • Egenkapitalen er herefter opgjort til -3.082 mio. kr. mod 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse. Tallet er siden stiftelsen blevet påvirket af urealiserede markedsværdireguleringer af selskabets gæld på ca. -1.133 mio. kr. I takt med at lånene udløber, vil markedsværdireguleringerne blive ført tilbage til resultatet, og vil dermed ikke have nogen effekt på selskabets langsigtede økonomi. 
  • Ved udgangen af 2013 udgør markedsværdien af selskabets rentebærende gæld 15.828 mio. kr. (16.599 mio. kr. i 2012). Heraf udgør urealiserede markedsværdireguleringer 1.748 mio. kr.

  • Hen årsrapporten på By & Havns hjemmeside

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206