Dronningen indviede krydstogtterminalen i Nordhavn

2. maj 2014

Den 1.100 meter lange krydstogtkaj i Nordhavn blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen i dag den 2. maj. Terminalen skal betjene op til tre store krydstogtskibe samtidig og være med til at sikre København som en førende destination. Samtidig er krydstogtterminalen med til at muliggøre byudviklingen i den indre del af Nordhavn. 

Det mere end 264 meter lange ’Legend of the Seas’ lagde som det allerførste krydstogtskib til kaj ud for krydstogtkajens sydligste terminalbygning den 2. maj kl. 07:00 om morgenen.

I den midterste terminalbygning foregik selve den officielle indvielse af krydstogtterminalen med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen, en række ambassadører, transportministeren, Københavns overborgmester og godt 200 gæster.

Hendes Majestæt Dronningen markerede indvielsen ved at ringe på en skibsklokke. Inden da havde hun i sin tale lagt vægt på sin store interesse for udviklingen og udvidelsen af Københavns Havn og Nordhavn.

325-350 krydstogtskibe besøger København hvert år, hvilket svarer til cirka 700.000 passagerer. Den nye krydstogtterminal forventes at servicere omkring 60 % af alle de krydstogtskibe, som anløber hovedstaden.

”Jeg er meget glad for, at krydstogtterminalen nu er klar til brug, og at vi får fantastisk flotte forhold for de mange hundredetusinde krydstogtturister, der hvert år besøger København. Krydstogtturismen skaber stor omsætning og mange job i vores virksomheder, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde en virkelig god service til turisterne, så vi kan fastholde vores position som en af verdens bedste krydstogthavne. Samtidig er indvielsen af krydstogtterminalen endnu en milepæl i vores udvikling af hele Nordhavnsområdet,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

By & Havn har været bygherre på terminalen på Oceankaj i Nordhavn. På den 1.100 meter lange kaj er der etableret tre terminalbygninger på hver 3.300 m2. Cirka halvdelen af hver bygning bruges til passagerfaciliteter og den anden halvdel til bagagehåndtering. By & Havn er ligeledes bygherre på Nordhavnsudvidelsen samt grundejer og byudvikler i Københavns nye bydel, Nordhavn.”Krydstogtterminalen ligger på den kæmpemæssige opfyldning og udvidelse af Nordhavn, som lige nu tager form. Denne opfyldning skaber bogstaveligt talt plads til Københavns udvikling. Vi skaber plads til mange af de 100.000 nye beboere, der vil flytte til København inden for de næste 15 år. Samtidigt skaber vi plads til, at krydstogtindustrien og erhvervshavnen kan blive i byen,” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Det er selskabet Copenhagen Malmö Port (CMP), der står for den operationelle havnedrift i container- og krydstogthavnen.

”Jeg er glad for, at vi nu har fået en ny krydstogtkaj med tilhørende terminalbygninger. Det vil understøtte København som den mest betydende krydstogtdestination i Østersøregionen, siger Johan Röstin, CEO i CMP. Han fortsætter: ”Konkurrencen med andre havne forstærkes og denne investering holder os i allerforreste række, når krydstogtrederierne skal vælge homeport, hvor der skiftes passagerer,” siger Johan Röstin.

Krydstogtskibene bidrager til København

København er den mest besøgte krydstogtby i Østersøregionen, og det kræver udvidet kapacitet, hvis det store antal skibe fortsat skal have anløb i Københavns havn. København er adskillige gange blevet udpeget som Nordeuropas ’bedste krydstogthavn’ både af den internationale rejsebranche og af de rederier, som ejer skibene. Copenhagen Malmø Port er operatør for krydstogtskibene, og selskabet arbejder til stadighed på at udvikle både service og faciliteter til passagererne. Det sker i et tæt samarbejde med By & Havn, rederier, myndigheder, turistorganisationer m.fl. De mange turisters forbrug og rederiernes omkostninger bidrager til København og dermed til jobskabelsen i byen.

København er samtidig et naturligt udgangspunkt for krydstogter til Baltikum, Skt. Petersborg, Helsinki, Tallinn, Riga og Stockholm, eller - som alternativ - op langs den norske vestkyst mod Nordkap og midnatssolen. Mange krydstogtrederier vælger nemlig København som turn-around destination i Nordeuropa. Dvs. den havn hvor passagererne stiger af og på skibet. Og det er netop disse turn-around skibe, som primært skal lægge til ved den nye krydstogtterminal. Typisk ligger turn-around skibene til kaj fra tidlig morgen til sen aften, hvor de i løbet af dagen også får nye forsyninger. 60 % af alle turn-around skibe i Østersøregionen stævner ud fra Københavns Havn.

Gør plads for byudvikling

København er inde i en rivende udvikling og vokser med ca. 1.000 beboere om måneden. Det kræver plads til boliger og arbejdspladser. De krydstogtskibe, som nu lægger til ved den nye krydstogtterminal, har tidligere lagt til kaj i Orientbassinet (Sundkaj og Orientkaj) tættere på Indre Nordhavn. Ved at flytte krydstogtskibene (og senere containerhavnen) længere ud i Nordhavn, bliver det således muligt for By & Havn at byudvikle i indre Nordhavn – altså den del af Nordhavn, som ligger nærmest Østerbro.

Og byudviklingen i Indre Nordhavn går stærkt. Lokalplanen for det første kvarter, Århusgadekvarteret, blev vedtaget i slutningen af 2011, og allerede nu er der udsolgt af boligjord i området. De første boliger og kontorer er ved at blive bygget og veje, pladser og anden infrastruktur er ligeledes godt på vej.


FAKTA OM KRYDSTOGTTERMINALEN

  • By & Havns formål er først og fremmest at udvikle arealer langs havnen og i Ørestad samt at stå for havnedriften i Københavns Havn. Selskabet udvikler bl.a. Nordhavn.
  • By & Havn står bag udvidelsen af Nordhavn. Den 100 hektar store udvidelse er den største i Københavns historie, og svarer til 1 % udvidelse af hele Københavns areal. I alt anvendes 18 mio. tons jord til udvidelsen, der foruden krydstogtterminalen skal rumme containerhavnen og den øvrige erhvervshavn 
  • Copenhagen Malmø Port (CMP) håndterer krydstogtrafikken i København og i Malmö. CMP er et datterselskab til By & Havn, Malmö kommune og private aktieejere
  • Krydstogtkajen rummer vandforsyning til krydstogtskibene, og kan levere 100 liter pr. sekund. Samtidig kan skibene aflevere spildevand med op til 250 liter pr. sekund, og spildevandet føres direkte i rør til Lynetten på Refshaleøen
  • Krydstogtterminalen består af tre ens bygninger langs krydstogtkajen. Hver terminalbygning er 3.300 m2. Halvdelen af hver terminalbygning bruges til passagerfaciliteter og halvdelen til bagagehåndteringsdelen
  • Krydstogtkajen er 1.100 meter lang og 70 meter bred. Der er monteret 76 styk gule pullerter, der kan trække 125 ton samt fendere, redningsstiger og redningsliner på kajen
  • Bag kajen er der etableret 14 styk fem meter høje beton/stålkonstruktioner, der er forsynet med 200 ton stormpullerter
  • Der er plads til 28 turistbusser og 50 taxaer omkring hver af de tre terminalbygninger
  • På krydstogtkajens sydlige ende er opført et 12 meter højt udsigtstårn med elevator, hvorfra der er udsigt over hele krydstogtterminalen

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206