Pris til ny krydstogtterminal

20. november 2014

Københavns nye krydstogtterminal i Nordhavn, der er bygget af By & Havn er blevet hædret som særligt smukt byggeri.

Københavns Kommune har ved den årlige præmiering af gode og smukke bygninger tildelt By & Havn et diplom med påskønnelse for opførelsen af de nye krydstogtterminalbygninger på Oceankaj i Nordhavn. Det skete ved en præmieoverrækkelse torsdag den 20. november. Også arkitekterne Christensen & Co samt Copenhagen Malmö Port (CMP), der håndterer krydstogttrafikken i København blev tildelt diplom. 

 

Den nye krydstogtterminal blev indviet i maj i år af Hendes Majestæt Dronningen, og har siden indvielsen taget imod mange tusinde krydstogtspassagerer fra hele verden. Travleste dag var 30. august, hvor der var fuldt hus på terminalen med tre store skibe, der skulle skifte passagerer. Det betød over 17.000 mennesker, der i løbet af få timer, skulle gennem de tre terminalbygninger.

Udformningen 

Terminalbygningerne er udformet af Christensen & Co arkitekter: Det har fra begyndelsen været arkitekternes ambition, at de nye terminaler skulle have et markant maritimt og stærkt udtryk, der står i forhold til terminalens betydning som udstillingsvindue for København.

Grontmij A/S har været ingeniørrådgivere på projektet, og bygningerne er opført i to faser: Fase 1 med fundamenter og underbygning udført af entreprenørkonsortiet ZMM A/S og fase 2 (selve bygningerne) er opført af entreprenørfirmaet Ejnar Kornerup A/S. 

Terminalerne fremstår i dag som skulpturelle og lysende objekter på kajen. Facaderne er lyse kanalplastplader i forskellige farver samt glaspartier, der bryder facaden op i varierende kubiske former. Gennem de transparente og translucente flader står terminalerne i sæsonen om aftenen og lyser på kajen og indsejlingen til København.

Taget er udført med varierede hældninger, så terminalerne rejser sig asymmetrisk mod kajsiden og de store krydstogtskibe. 

Terminalerne indeholder funktioner som vente- og opholdszoner, reception, café, butik, toiletter og opbevaring af bagage.Uden for sæsonen fremstår kajen med fuld offentlig tilgængelighed og kan bruges rekreativt på forskellig vis.

Terminalen er bygget til vækst

I 2014 forventes København at få besøg af over 300 krydstogtanløb med flere end 700.000 passagerer. Den nye krydstogtsterminal forventes at betjene ca. 60 pct. af disse passagerer.

Krydstogtindustrien i Nordeuropa har i de senere år oplevet en kraftig vækst, hvilket bl.a. indebærer stadig større skibe. De nyeste krydstogtskibe er således op mod 340 meter lange og har en passagerkapacitet på op mod 4.000 personer. Det stiller høje krav til terminalbygningerne som modtagefaciliteter. 

Den nye krydstogtkaj muliggør betjening af såkaldte ”turnaround” skibe, som er krydstogtskibe, der skifter passagerer i København. Desuden modtager disse skibe vand, proviant og andre fornødenheder.FAKTA OM KRYDSTOGTTERMINALEN

  • Krydstogtterminalen består af tre ens bygninger langs krydstogtkajen. Hver terminalbygning er 3.300 m2. Halvdelen af hver terminalbygning bruges til passagerfaciliteter og halvdelen til bagagehåndteringsdelen. Der er plads til 28 turistbusser og 50 taxaer omkring hver af de tre terminalbygninger.
  • Krydstogtkajen er 1.100 meter lang og 70 meter bred. Der er monteret 76 styk gule pullerter, der kan trække 125 ton samt fendere, redningsstiger og redningsliner på kajen.
  • Bag kajen er der etableret 14 styk fem meter høje beton/stålkonstruktioner, der er forsynet med 200 ton stormpullerter.
  • På krydstogtkajens sydlige ende er der for offentligheden opført et 12 meter højt udsigtstårn med elevator, hvorfra der er udsigt over hele krydstogtterminalen og indkig til København.
  • Krydstogtkajen rummer vandforsyning til krydstogtskibene, og kan levere 100 liter pr. sekund. Samtidig kan skibene aflevere spildevand med op til 250 liter pr. sekund, og spildevandet videreføres direkte til Lynetten på Refshaleøen.
  • By & Havn står bag udvidelsen af Nordhavn. Den 100 hektar store udvidelse er den største i Københavns historie, og svarer til 1 % udvidelse af hele Københavns areal. I alt anvendes 18 mio. tons jord til udvidelsen, der foruden krydstogtterminalen skal rumme containerhavnen og den øvrige erhvervshavn samt rekreativt areal mod vest på ca. 17 ha.
  • Copenhagen Malmø Port (CMP) håndterer krydstogtrafikken i København og i Malmö. CMP er et datterselskab til By & Havn, Malmö kommune og private aktieejere

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206