PFA overvejer nyt domicil og udskriver arkitektkonkurrence

2. oktober 2013

Nyt domicil til PFA indgår i overvejelserne omkring selskabets samlede udviklingsplan i Nordhavnen i København. PFA udskriver nu arkitektkonkurrence for erhvervsejendom på 25.000 etagemeter, der skal være vartegn i Nordhavnen.

Indre Nordhavn i København – og særligt Århusgadekvarteret - er under kraftig forvandling i disse år. Byudviklingen er i fuld gang.

PFA købte tidligere på året byggeret af udviklingsselskabet By & Havn på Redmolen, der er den yderste del af Århusgadekvarteret. 

Et nyt PFA-domicil på Redmolen kan sætte yderligere skub i udviklingen af området. Derfor har PFA netop udskrevet en visionskonkurrence blandt fem udvalgte arkitektfirmaer, der skal give deres bud på en domicilejendom på Redmolen. De inviterede er Snöhätta, BIG, Vilhelm Lauritzen, Lundgaard & Tranberg samt Henning Larsen. Rådgiver for PFA i processen er arkitekt MAA Henrik Hvidt.

PFA overvejer at flytte koncernens egne 1.200 medarbejdere de få hundrede meter fra selskabets nuværende domicil til det nye byggeri. Derved skabes der plads til, at PFA’s nuværende domicil kan moderniseres og udvikles til andre formål. 

”Vi investerer massivt i udviklingen af Redmolen og området omkring Nordhavnen. Med et fremtidssikret og moderne domicilbyggeri på Redmolen kan vi selv være med til at understøtte udviklingen af området. Det vil styrke vores samlede investering i området,” siger direktør Michael Bruhn fra PFA Ejendomme, der understreger, at der ikke er taget nogen endelig beslutning i PFA endnu.

”Vi ser frem til PFA´s visionskonkurrence. Et kommende byggeri får stor synlighed i kraft af sin placering på Århusgadekvarterets yderste spids. Derfor er det glædeligt, at PFA har høje ambitioner for byggeriet og forstår vigtigheden af, at byggeriet skal være af absolut højeste kvalitet og bidrage positivt til området,” siger udviklings- og salgsdirektør i By & Havn, Michael Soetmann. 

Byggeriet på Redmolen bliver på 25.000 etagemeter og stå færdigt i 2017. PFA bygger desuden yderligere 24.000 etagemeter kontorbygninger fordelt på fire bygninger i området. Der kan endvidere etableres 6.000 etagemeter boliger. PFA ejer allerede ca. 75.000 etagemeter i Nordhavn fordelt på ejendomme, som både er domiciler og flerbrugerejendomme. 

”PFA’s nuværende domicil er placeret direkte i sammenhæng med det nyudviklede Århusgadekvarter. For at udnytte den ejendom optimalt og sikre sammenhæng til den øvrige byudvikling, bør ejendommen udvikles. Det kunne ske, hvis PFA flytter ud af ejendommen,” siger Michael Bruhn. 

Den ny store domicilejendom skal bygges, så der sikres en god sammenhæng mellem byggeriet, resten af Redmolen og den ny kvarter. Også selve bygningen vil bidrage til at skabe åbenhed og sammenhæng også for byens borgere. Det vil blandt andet ske ved, at byrummet og promenaden omkring bygningen samt op til 50 procent af stueetagen skal indrettes med udadvendte offentlige funktioner. De udadvendte funktioner og det omgivende byrum vil sammen med den formidable placering med udsigt mod Havneløbet og Øresund understøtte et rigt byliv og tiltrække mange besøgende.

Redmolen ligger yderst i Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn. Der etableres en kanal mellem Redmolen - som dermed bliver en selvstændig ø - og resten af Århusgadekvarteret. En vejbro fra Lüdersvej og en cykle- og gangbro i forlængelse af Sandkaj, den sydvendte promenade langs Nordbassinet vil give adgang til Redmolen. Blot 500 meter fra området åbner metrostationen Nordhavn i 2019.

 

Yderligere oplysninger
  • PFA Ejendomme: Direktør Michael Bruhn via public affairs direktør Thomas Torp, tlf. 25 21 85 80
  • By & Havn: Udviklings- og salgsdirektør Michael Soetmann via redaktør Carsten Arlund, tlf. 20 75 17 01
  • Adept (rådgiver for PFA): Arkitekt MAA Henrik Hvidt, tlf. 42 14 80 00


Tidsplan for nyt domicil

  • 1. oktober: Opstart af visionskonkurrence. 5 arkitektvirksomheder er inviteret
  • 2. december: Aflevering af konkurrencemateriale
  • Januar 2014: Forhandlinger med vindende arkitekter
  • Februar 2014: Lokalplanproces igangsættes
  • 2017: Det ny domicil er klar til brug

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206