Flere grundsalg i Århusgadekvarteret

24. marts 2013

Med de nyeste grundsalg er Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn godt på vej mod realisering. I alt kan By & Havn nu offentliggøre næsten 80.000 solgte etagemeter i kvarteret. Det er særligt boligbyggefelter, der går som varmt brød.

Snart er Århusgadekvarteret ikke længere en vision. I de kommende år vil kvarteret i Indre Nordhavn for alvor tage form som et tæt og kompakt bykvarter med karréer med tyngde og arkitektonisk variation. Konturerne af hvad kvarteret bliver for et sted, bliver tydeligere hver gang By & Havn indgår en aftale med en ny investor om salg af en byggegrund i kvarteret.

”Investorerne er meget interesserede i Århusgadekvarteret – både danske og internationale. Vi har konkrete drøftelser med investorer, og alle kvarterets boligfelter er i spil, og flere aftaler er meget tæt på” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

For at kunne imødekomme efterspørgslen på boligbyggeret har By & Havn taget kontakt til Københavns Kommune med henblik på at få fremrykket lokalplanlægningen af kvarteret Sundmolen i Indre Nordhavn, da Sundmolen skal indeholde en overvægt af boliger.

I Århusgadekvarteret er følgende byggefelter solgt:

  • De 59 meter høje Aalborg Portland Siloer er solgt til NCC Property Development, som er i færd med at indrette 14.000 etagemeter kontorer. Siloerne får et opdateret udseende med såkaldte ’add-ons’, hvor man bygger nyt, men samtidig bevarer bygningernes oprindelige identitet. Ankerlejeren er på plads. Se også dette nyhedsbrev.
  • Kuben Byg har købt knap 7.000 etagemeter lige ved det kommende centrale torv i Århusgadekvarteret. På grunden skal opføres 48 boliger – 23 ejerboliger i første etape og 25 lejeboliger i anden etape. Huset bygges i 4-6 etager med beboelse fra 1. sal. Stueetagen skal primært bestå af ca. 1.400 kvadratmeter detailhandel, som By & Havn tilbagekøber for at styrke detailhandlen i kvarteret fra start og sikre et godt mix af butikker på et tidligt tidspunkt i bydelens udvikling. Se også dette nyhedsbrev.
Salgsaftaler der ikke tidligere har været offentliggjort:
  • To byggefelter på henholdsvis 4.200 etagemeter og 6.500 etagemeter er solgt til et joint venture bestående af NRE Construction og udviklingsselskabet Corpus Development. Det ene byggefelt skal bruges til kontorbyggeri, mens det andet skal bruges til boliger, som forventes opført som udlejningsbyggeri. Begge projekter er videresolgt til solide, langsigtede slutinvestorer. 
  • To øvrige byggefelter på henholdsvis 9.500 etagemeter og 10.500 etagemeter er solgt til Corpus Development, der begge skal anvendes til boligudlejningsbyggeri. På begge byggefelter har bygherren solide institutionelle investorer i ryggen. I det største af de kommende byggerier tilbagekøber By & Havn 6–800 kvadratmeter til detailhandel/restaurant/café for også her at styrke detailhandlen på et tidligt tidspunkt i bydelens udvikling.
  • By & Havn udvikler karréen med Leo Madsens Maskinfabrik i samarbejde med ejendomsudvikleren Tetris A/S. Karréen består af en række pakhuse og ejendomme, som i dag står tomme og kræver en væsentlig istandsættelse. Karréen er en af de eksisterende bebyggelser og lokalmiljøer, som bidrager positivt til en særegen identitet for Århusgadekvarteret og som derfor bevares. Her udnyttes lokalplanens mulighed for at tilføje såkaldte ’add-ons’ og ’fill-ins’ – dvs. moderne tilbygninger og udfyldningsbyggerier til de bevarede ejendomme. Udviklingsaftalen forventes at kunne udmønte sig i 5–6.000 etagemeter boligbyggeri mellem de bevarede ejendomme, som Tetris A/S ønsker at udnytte til at opføre rækkehuse i op til tre etager. Udviklingen af boligbyggeriet forudsætter imidlertid, at hele karréen fremstår som ny eller nyrenoveret, og på den baggrund har By & Havn besluttet at istandsætte den bevaringsværdige del af karréen i væsentlig omfang og efterfølgende udleje bygningerne til showroom, kreativt erhverv og café eller lignende formål. 
  • Herudover er ca. 10.000 etagemeter reserveret til almene boliger.
  • Endelig har en større pensionskasse sat sig på et meget attraktivt boligbyggefelt yderst på Sandkaj, der omfatter ca. 11.400 etagemeter til ejerboliger. By & Havn tilbagekøber ca. 600 kvadratmeter i stueetagerne til anvendelse for udlejning til butik/restauration. Pensionskassens navn offentliggøres først senere. 

Sammenlagt er der således næsten 80.000 etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri på vej i Århusgadekvarteret. Det glæder naturligvis Jens Kramer Mikkelsen: 

”Med de mange grundsalg i den seneste tid – og flere på vej – er Århusgadekvarteret rigtig godt på vej. Timingen har været helt rigtig for realiseringen af bydelen, og de mange grundsalg viser, at der er energi i markedet,” siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn.

Pressekontakt:
Carsten Arlund
Redaktør, By & Havn
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206