Det må du i Københavns havn

9. juli 2013

Sommeren er over os, og Københavns Havn summer af liv. Vi har samlet nogle gode råd til, hvad man må og ikke må, når man færdes i og omkring havnen.

Det må du gerne i Københavns Havn: 

Det må du ikke i Københavns Havn:

  • du må ikke sejle over 6 knob i hovedløbet eller over 4 knob i kanaler og sideløb til Københavns Havn. 
  • du må ikke sejle i erhvervshavnens - og i flådens område
  • du må ikke bade uden for de dertil indrettede badeanlæg eller dykke i Københavns Havn
  • du må ikke windsurfe, stand up paddle eller sejle for sejl i inder- og sydhavnen
  • du må ikke kaste affald eller andet i vandet i Københavns Havn. Havnen er til transport og fritidsaktiviteter - ikke til affald, cykler, indkøbsvogne o.l.

 

Hvem ejer vandet? 

Der er ikke nogen, der ejer havet omkring Danmark, men staten har højhedsretten til søterritoriet. Højhedsretten er ikke en egentlig ejendomsret men retten til at regulere brugen af søterritoriet.

Administration af Københavns Havn

Administrationen af den del af søterritoriet som ligger indenfor Københavns Havns grænser, administreres af By & Havn. Regler for brug af Københavns Havn (sejlads, hastighed etc.) fastsættes af By & Havn via havnereglementet [link ændret efter revision af havnereglement 31. juli 2015].

Brug af Københavns Havn

By & Havn står for administrationen af havnens vandareal, på vegne af staten. By & Havn fastsætter ordensregler for brugen af havnen og dermed vandet. Det er f.eks. By & Havn, man skal søge om tilladelse, hvis man ønsker plads til en båd eller at afholde et arrangement i havnen. By & Havn opkræver leje af vandarealerne til f. eks. hus- og sejlbådspladser.

Copenhagen Malmö Port

Drift af den egentlige erhvervshavn i København varetages af Copenhagen Malmö Port (CMP), som blev stiftet i 2001. Erhvervshavnedriften foregår primært i Nordhavnen og Prøvestenshavnen. CMP er ejet af By & Havn og Malmø Hamn AB med 50 % til hver.

Området ved Holmen

Vandområdet omkring Holmen administreres af forsvaret. Dette gælder også de vandarealer som ligger på østsiden af Nyholm, Frederiksholm og Arsenaløen.

 

Hvem ejer kajen og bolværket?

Der er mange forskellige ejere af kajer og bolværker i Københavns Havn. Store områder ejes af By & Havn, staten og Københavns Kommune. Resten ejes af private grundejere.

Administration af regler

Brug af vandet i havnen administreres af By & Havn. I visse tilfælde skal et projekt på vandet godkendes af både By & Havn, Københavns Kommune og Kystdirektoratet. Brug af kommunale park- og vejarealer ud til havnen administreres via Københavns Erhvervsservice.

Det er hos By & Havn, man skal søge om tilladelse, hvis man ønsker at afholde et arrangement ude i selve havnen.

Har du i øvrigt styr på dine maritime udtryk? Hvis ikke, kan du øve dig på By og Havns hjemmeside.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206