Copenhagen International School rykker til Nordhavnen

29. august 2013

Der er bred opbakning fra dansk erhvervsliv til etableringen af Copenhagen International School, Nordhavn. CIS Nordhavn får beliggenhed på Levantkaj i Indre Nordhavn og kan opføres under forudsætning af kommunens vedtagelse af en ny lokalplan for området senere i år.

CIS Nordhavn skal samle skolens nuværende aktiviteter i Hellerup og på Østerbro i en ny fælles international skole med en udvidet kapacitet på i alt ca. 1.200 elever i alderen fra 3 til 19 år. Skolen bliver et vigtigt omdrejningspunkt i Indre Nordhavn, hvor byudviklingen er startet lidt længere sydpå i Århusgadekvarteret.

Københavns Kommune forventes senere i år at vedtage tre lokalplaner i Nordhavnen – herunder lokalplanen for Levantkaj Vest, som muliggør byggeriet af CIS Nordhavn.

”CIS Nordhavn bliver til glæde for alle parter. Elever og medarbejdere får et fantastisk byggeri, og skolen er et væsentligt bidrag til den videre udvikling af Nordhavnen, hvor grundsalget og udbygningen af infrastrukturen er mere end godt på vej”, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, som står for udviklingen i bydelen.

Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen glæder sig også:

“I København skal vi skabe vækst og nye arbejdspladser. Det kræver, at virksomheder har lyst til at slå sig ned i byen, og at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere fra hele verden. Derfor er jeg utroligt glad for, at Copenhagen International School nu kommer til at ligge i den nye bydel i Nordhavn. Det er et attraktivt tilbud, som vil være med til at gøre både bydelen og København til et spændende valg for højtuddannede internationale medarbejdere,” siger overborgmester Frank Jensen.

Stor opbakning fra erhvervslivet

Erhvervslivets opbakning til skoleplanerne understreges af støtten fra flere fonde. Senest har de fire fonde - Villum Fonden, Dampskibsselskabet NORDEN A/S // D/S Orients Fond, Hempel Fonden og Augustinus Fonden tilsammen givet tilsagn om donationer på over 50 mio. kr.

Villum Fonden støtter projektet med 25 mio. kr.:

”Mange af VILLUM Fondens uddelinger, især til landets universiteter, forudsætter optimale forhold for udenlandske forskere og deres familier. 

VILLUM Fondens beslutning om at bidrage til realisering af CIS-projektet og den opbygning af kapacitet til at kunne imødekomme udenlandske videnarbejderes behov for internationale skoler på højt niveau i hovedstadsområdet skal bl.a. anskues i det lys,” siger fondens direktør Kjeld Juel Petersen.

Opbakningen fra de fire fonde kommer oveni A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaals tilsagn om støtte på kr. 200 mio. til projektet sidste år. Parallelt med behandlingen af lokalplanen arbejdes der nu på at organisere gennemførsel af projektet inden for den tid, pris og kvalitet der er påtænkt. 

John Bo Jacobsen, formand for Ejendomsfonden Copenhagen International School, der står for opførelsen af skolen:

”Vi er både glade og stolte over erhvervslivets og fondenes brede støtte til projektet samt det konstruktive samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn. Vi har nu opnået samlede donationer på over 250 mio. kr. og er overbeviste om, at vi kan realisere den vision skolen har for det nye byggeri, der får en meget spændende og attraktiv beliggenhed,” siger John Bo Jacobsen.

Skolen og omgivelserne

Skolebygningen er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller og vil få en åben fremtoning og dermed skabe en god sammenhæng mellem skolens lokaler og det offentlige byrum.

Skolens æstetik låner fra den kraftfulde arkitektur, der kendetegner havneområder - med præcise haller og stablede containere. Bygningshøjden varierer fra 16 m til 34 m og facadepartier forskydes frem og tilbage, så udtrykket bliver varieret.

Langs skolens sydside løber en offentlig promenade, som får karakter af et urbant ’havnebyrum’, der giver mulighed for ophold og aktiviteter på land og på vand, blandt andet med adgang til vandet i form af trapper, ramper og anløbspladser.

Nord for skolen etableres første del af en havnepark, der på sigt vil strække sig langs hele kajen. Den første del – langs skolen – indrettes som opholdsrum til glæde for beboere så vel som skolens elever, dels til fysiske aktiviteter, der kan indgå i skolens undervisning.

Med planerne for det nye byggeri regner Copenhagen International School selvfølgelig med at kunne tiltrække yderligere elever til uddannelsesinstitutionen:

”Skolen er inde i en positiv udvikling og vi regner med i stigende grad at kunne tiltrække også danske familier, som ser fordelene i at deres børn og unge får en international uddannelse i verdensklasse,” siger informations- og udviklingschef på CIS, Thomas Martin Nielsen.


Fakta om Copenhagen International School

CIS er i dag lokaliseret i henholdsvis Hellerup og på Østerbro, og har mere end 800 elever i alderen 3 til 19 år. Skolen ønsker at samle undervisningen i nye og større bygninger i Nordhavn. CIS er den største internationale skole i Danmark og har stor betydning for byens muligheder for at tiltrække og servicere udenlandske virksomheder og institutioner. Ejendomsfonden Copenhagen International School (ECIS) er etableret med henblik på at gennemføre byggeriet af CIS Nordhavn.

CIS har i dag elever fra flere end 60 forskellige lande. Den overvejende del af eleverne er børn og unge af forældre, der er beskæftiget i internationale virksomheder. Hertil kommer børn af diplomater og hjemvendte danskere, der ønsker, at deres børn skal fortsætte i en international skole. Skolen dækker den fulde skolegang fra børnehave til studentereksamen. Undervisningen foregår på engelsk og følger det internationalt anderkendte og udbredte IB uddannelsesprogram (International Baccalaureate).

CIS har alene siden åbningen af skolens afdeling på Østerbro for to år siden haft en elevtilgang på ca. 40 % - fra knap 600 til nu over 800 elever. Skolen forventer at elevtallet fortsat vil stige frem mod 2016, hvor CIS Nordhavn vil være indflytningsklar.

Se også www.cis-edu.dk


Kontakt

Ejendomsfonden Copenhagen International School
Formand John Bo Jacobsen, e-mail: jbj@ecis.dk, telefon 4026 5386

Copenhagen International School
Informations- og udviklingschef Thomas Martin Nielsen, e-mail: tmn@cis.dk, telefon 3946 3300 eller 2724 4899

By & Havn
Kommunikationsmedarbejder Søren Gade, e-mail: sga@byoghavn.dk, telefon 6115 3990.  

Københavns Kommune
Overborgmester Frank Jensen via pressechef Jakob Elkjær, telefon 2810 4898

Villum Fonden
Kommunikationschef Eva Beckmann, e-mail: eb@veluxfondene.dk; telefon 2084 2085


Om Villum Fonden

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM Fonden støtter forskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, sociale formål i Østeuropa og Grønland og kulturelle og miljømæssige formål. I 2012 uddelte VILLUM Fonden 759 mio. kr. til almennyttige formål.

Om Hempel Fonden

Hempel Fonden er en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen. Det er Fondens primære formål at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Hempel Koncernen. Fondens sekundære formål er almennyttigt og velgørende, og Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål, med særlig fokus på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.

Om Dampskibsselskabet NORDEN A/S // D/S Orients Fond

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond er en almennyttig fond oprindeligt stiftet af Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient, som ved fusion med Dampskibsselskabet NORDEN A/S indgår i det nuværende Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

Om Augustinus Fonden

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen, giver Fonden støtte til sociale formål, sygdomsbekæmpelse, kulturelle formål, miljø, natur og bygningsbevarelse, studierejser, undervisning, forskning, kirkelige og religiøse formål og udlån af musikinstrumenter.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206