Århusgadekvarteret tager form

2. maj 2013

Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn er under kraftig forandring. By & Havn går nu i gang med at anlægge infrastruktur, så området er klar til indflytning for de første, der skal bo og arbejde i byens nye havnekvarter.

Passerer man forbi Nordhavnen i disse dage, kan man blandt andet se, hvordan bydelens skyline er ved at ændre form. Men den gamle frihavns forandring sker ikke kun i højden. Gamle bygninger er blevet revet ned og kajstrækningen mod syd er blevet fornyet. Alt sammen for at skabe plads til byens nye havnekvarter, Århusgadekvarteret.

By & Havn har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Barslund A/S der i løbet af maj måned går i gang med at anlægge den infrastruktur, der kommer til at tegne formen på det nye beboelses- og erhvervsområde. Etableringen af infrastruktur vil ske i etaper, hvor hovedparten af området herunder de nuværende Århusgade og Lüdersvej vil være etableret i foråret 2014.

Ny infrastruktur etableres nu i området markeret med blåt. De eksisterende bygninger er mørkegrå.

Stor efterspørgsel fremskynder processen
”Der er stor efterspørgsel på byggegrundene i Århusgadekvarteret, og allerede til sommer næste år står de første nye bygninger i området færdig. Derfor haster det naturligvis med at få lagt forsyningsrør, asfalt, fortove, som vi ved er en forudsætning for den videre gode udvikling af kvarteret. Faktisk havde vi planlagt en etapevis udbygning af infrastrukturen i området, men den store salgsaktivitet har betydet, at vi nu gennemfører arbejdet på en gang”, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn og fortsætter:
”Det er et godt signal til områdets kommende beboere og virksomheder. Med de mange projekter på vej op og al infrastrukturen på plads ser det ud til, at kvarteret kan komme til at stå færdigt langt tidligere, end vi havde forventet.”

Byens nye havnekvarter
Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets historie og stærke identitet med den nære relation til vandet. Store dele af områdets karakter bevares i form af eksisterende bygninger som de karakteristiske hvide dlg-siloer og de røde huse mellem Århusgade og Redhavnsvej, der allerede i dag huser forskellige erhverv.

Nyt møder gammelt i det kommende Århusgadekvarter

Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Med sine små gader og stræder, kontraster, fortætninger og forskellige udtryk, forskudte og asymmetriske pladsdannelser, små vinduer og mursten bliver Århusgadekvarteret en moderne fortolkning af Københavns eksisterende kvarterer.

Nye forsyningsledninger
Infrastrukturen omfatter arbejder under jorden og arbejder over jorden. Under jorden er det al forsyning til eksisterende bygninger og nye byggerier i området. De gamle forsyningsledninger sløjfes, og alle forsyninger etableres som nye. De nye forsyningsledninger omfatter fjernvarme, fjernkøling (til erhverv mv.), bygas, vand, elforsyning, telekabler, spildevand og overfladeafvanding. Over jorden etableres nye veje, stræder, promenader, byrum samt to broer over den kommende Redmolekanal.

Infrastruktur definerer kvarterets fremtid
En færdig anlagt infrastruktur har afgørende betydning for de kommende beboere, når de skal flytte ind i Århusgadekvarteret. Det mener Kuben Byg, der som de første er i fuld gang med at sælge projektlejligheder i kvarterets første boligbyggeri Havnehuset.

”Når vi holder åbent hus på Havnehuset, er det ikke kun udformningen af selve bygningen, som de potentielle købere er interesserede i, men naturligvis også hele udviklingen af området. Derfor er det forrygende for os, at områdets veje, parker, stier osv. bliver anlagt allerede nu”, siger adm. direktør i Kuben Byg, Knud Erik Busk.

Etableringen af infrastrukturen i Århusgadekvarteret er baseret på lokalplanen for området, der blev vedtaget i slutningen af 2011.

Indgang til Frihavnen flyttes
Århusgadekvarteret har i dag status af Frihavn og er omkranset af et toldgitter. I foråret 2014 flyttes toldgitteret mod nord og Århusgadekvarteret indlemmes som nyt blandet byområde i København. Men allerede fra medio maj i år flyttes toldvagten og dermed indgangen til Frihavnen fra Lüdersvej i Århusgadekvarteret til Containervej, som ligger tættere på den nuværende erhvervshavn. 
 

Indtil videre har byggemodningen omfattet:

  • Nedrivning af bygninger, pakhuse mv. der ikke var egnet til genanvendelse. De sidste bygninger rives pt. ned. Det gælder Århusgade 117 og Pakhus 44 samt visse af DLG’s bygninger i den østlige ende af Lüdersvej. 
  • Fremrykning af kajkant med ny spunsvæg (ca. 10 meter) og etablering af areal for den fremtidige promenade langs Sandkaj. En strækning på ca. 240 meter. 
  • Jordoprensning i den østlige del af området. Arbejdet forventes afsluttet i maj 2013. 
  • Etablering af Redmolekanal pågår.

For yderligere oplysninger, kontakt: 
Søren Gade, By & Havn
E: sga@byoghavn.dk
T: 6115 3990

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206