STOR INTERESSE FOR METROHAVERNE

9. august 2012

De to små testhaver under metrohøjbanen, som blev indviet i starten af juli er blevet rigtig godt modtaget. Mange Ørestads-beboere vil gerne mødes og bruge jorden under Metroen til at plante æbletræer og urtehaver.

 

Listen er lang over beboere i Ørestad med grønne fingre. Eller i hvert fald er listen lang over beboere, der drømmer om at få det. 39 beboere har nemlig allerede skrevet sig op til at få en have under Metroen i Ørestad City. Projektet blev sat i gang 6. juli med to testhaver, som er et forsøg forud for overvejelser om at etablere mange flere haver langs med Ørestads Boulevard. Testhaverne er blevet skabt for at afklare efterspørgslen på de spirende stykker jord og finde frem til planter og blomster, der egner sig til arealet under Metroen.

Og efterspørgslen bliver ifølge næstformand i Amager Vest Lokaludvalg André Just Vedgren ikke noget problem.

”Det er gået utrolig stærkt, og vi er overvældet over, hvor mange der allerede har vist interesse. Det bekræfter vores formodning om, at rigtig mange byboere drømmer om at få jord under neglene. Endnu er der stadig en masse faktorer, der spiller ind, og som vi skal vurdere ved hjælp af testhaverne, men det tegner bestemt godt,” siger André Just Vedgren, som er en af projektlederne på Metrohaverne.

By & Havn støtter projektet med Metrohaverne økonomisk. Udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn er meget glad for Ørestadsbeboernes opbakning til projektet:

”I Ørestad City er den store skala på plads. Nu koncentrerer vi os særligt om bylivsprojekter i øjenhøjde. Området under Metroen har store potentialer, fordi der hver dag passerer rigtig mange mennesker. Det kalder på, at der bliver skabt nogle attraktioner, som bryder med de lige linjer og får folk til at stoppe op og mødes i byrummet. Den overvældende interesse for haverne viser, at vi er på rette vej med dette projekt,” siger Rikke Faaborg Jarmer.

Haverne er på hver 5 x 9 meter, og mellem dem opstilles 140 cm høje trækasser, som både kan rumme haveredskaber og siddemuligheder. Metrohaverne er en viderebearbejdning af et projekt fra konkurrencen ”Byrum for livet”, der handlede om at skabe byliv ved sivegaden i Ørestad. Udover at styrke bylivet i området skal haverne tilføre nogle nye og anderledes byrumselementer. På længere sigt er visionen bag projektet at skabe et parkstrøg med et større antal urbane haver og en grussti langs kanalen.

Ifølge arkitekten bag Metrohaverne, er haverne ikke stor prestigearkitektur, men byrumsarkitektur i den lille skala, der er med til at give de hverdagsoplevelser, som er så vigtige for bylivet.

”Haverne er et bud på, hvordan vi bruger et hidtil uudnyttet rum i byen til at skabe et mødested i den lille skala via en bevidst arkitektonisk strategi, der forholder sig til Ørestads og Metroens store skala. Et sted i byen både for dem, der bruger haverne selv og dem, der bare går forbi. Det skal være et sted, hvor det er interessant og sjovt at gå, og hvor man kan møde naboen ’over hækken’, se et æbletræ blomstre eller sommerfugle sætte sig i en busk,” siger Jacob Kamp, som er landskabsarkitekt og partner hos 1:1 landskab.

Metrohaverne er en del af Amager Vest Lokaludvalgs bydelsplan, som afleveres til Københavns politikere til oktober. Hvis testhaverne bliver en succes, vil lokaludvalget bringe projektet videre til byens politikere, da det ifølge Amager Vest Lokaludvalg er i direkte tråd med Københavns Kommunes klimatilpasningsplan og kommuneplan. Projektet skaber nemlig en større biologisk mangfoldighed, grønne åndehuller og byliv i byens rum.

Bag projektet står Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn samt Miljøpunkt Amager. Grundejerforeningen Ørestad City har lagt areal til, og Metroselskabet har givet tilladelse til Metrohaverne. Hvis du er interesseret i Metrohaverne, kan du skrive til Line Pyrmont Kirkegaard fra Amager Vest Lokaludvalg på line@avlu.dk

Følg med i Metrohavernes liv på Facebook 

Pressekontakt:
Redaktør i By & Havn, Carsten Arlund
T: 2075 1701
E: ca@byoghavn.dk 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206