NY, DIREKTE ADGANG TIL ÅRHUSGADEKVARTERET PÅ VEJ

29. juni 2012

Fremover bliver det meget nemmere at komme til Nordhavnen for cyklister og gående. I 2014 åbner nemlig en direkte stiforbindelse fra Nordre Frihavnsgade til det nye byområde Århusgadekvarteret.

 

 

En rampe til Kalkbrænderihavnsgade under togsporene ved Nordhavn Station. Det er resultatet af en aftale mellem By & Havn, Københavns Kommune og Danlink Udviklingsselskabet. Dermed bliver det fra 2014 muligt at cykle videre fra Nordre Frihavnsgade direkte til Kalkbrænderihavnsgade uden at skulle sydover til Langeliniebroen eller nordover til Århusgade.

Der er desuden indgået en aftale om at forbedre adgangen til Nordhavn Station, så perronerne forlænges mod nord, og der kommer en ny indgang til stationen fra Århusgade. Det arbejde forventes færdigt i 2016.

Overborgmester i København, Frank Jensen, er glad for beslutningen om at forbedre adgangen til Århusgadekvarteret:

”Det bliver meget lettere fremover for østerbroerne at bruge havnens eksisterende rekreative muligheder, som der jo bliver åbnet mere og mere op for. Jeg synes det er meget positivt, at vi i kommunen har kunnet indgå disse aftaler med grundejerne og staten om at løfte infrastrukturen i området. For de nye østerbroere i byudviklingsområderne ved havnen vil det give direkte adgang til handelslivet på det centrale Østerbro,” siger han.

Begge tiltag vil skabe en mere direkte adgang til Århusgadekvarteret, som netop udvikles de kommende år. I By & Havn er administrerende direktør, Jens Kramer Mikkelsen, også særdeles tilfreds med aftalen:
”Både når det gælder planlægning, arkitektur og infrastruktur vil der med Nordhavnen de næste 10-30 år blive skabt en ny københavnsk bydel på et højt niveau, og det er selvfølgelig et vigtigt udgangspunkt, at vi hele tiden sørger for at skabe optimale forbindelser til og fra bydelen. Det sker med metrostationer i Nordhavnen, som jo netop er blevet vedtaget, det sker med Nordhavnsvej, som er ved at blive bygget, og det sker med den nye stiforbindelse til cyklister og gående. Byggeriet af den direkte sti går allerede i gang nu,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Det nye bykvarter ved vandet

Første led i udviklingen af Nordhavnen er Århusgadekvarteret, som bliver Københavns nye bæredygtige bydel. Her bliver plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv med omkring 7.000 arbejdspladser og 3.000 beboere. Århusgade, som du måske allerede kender fra Østerbro, bliver forlænget og vil i fremtiden blive det nye bykvarters centrale handelsstrøg. Kvarteret får nye kanaler og nye bolig- og erhvervsbryggerier med direkte adgang til vandet, ligesom man planlægger havnebade og grønne tage.

Området bliver et lavenergiområde, hvor bygninger og energiforsyning har en lav CO2-udledning.

Transportformerne i bydelen bliver også grønne. Folketinget og Københavns Kommune indgik for nyligt en politisk aftale, som sikrer metroforbindelse til Nordhavnen fra Cityringen, som står klar i 2018. Der kommer til at ligge to stationer i bydelen, der kan tages i brug i 2019. Derudover vil der blive skabt særdeles gode vilkår for cyklister og gående.

By & Havn regner med, at første spadestik i Århusgadekvarteret bliver taget primo 2013, og dermed kan de første beboere og virksomheder flytte ind i 2014.

I forhold til stiforbindelsen til Nordhavnen, er det dog ikke et helt ukompliceret arbejde, da der skal flyttes både spor og kloakledninger, men arbejdet vil blive tilrettelagt, så det i videst muligt omfang foregår i forbindelse med de ændringer i trafikken, som i forvejen er planlagt som følge af arbejdet med Nordhavnsvej. Der vil blive bygget i området frem til 2014, hvor den nye forbindelse ved Nordre Frihavnsgade forventes at åbne og til 2016, hvor adgangen fra Århusgade til stationen åbner.

Pressekontakt:

Kommunikationschef i By & Havn Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206