NORDHAVNEN - FRA IDÉ TIL PROJEKT

15. oktober 2012

Med udgivelsen af publikationen ”Nordhavnen - fra idé til projekt” er fortællingen om Nordhavnens transformation fra aktiv erhvervshavn til moderne bolig- og erhvervskvarter nu samlet ét sted.

 

 

Bogen går tæt på byudviklingen af den indre del af Nordhavnen – det såkaldte Århusgadekvarter, der i løbet af de næste 7-10 år vil summe af liv.

”Vi er helt fremme ved startlinjen for byudviklingen af området og publikationen markerer skiftet fra planlægning til realisering. Første grundsalg er netop offentliggjort og vi er i fuld gang med byggemodningen af området”, siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Bogen giver overblik over det gennemførte planlægningsforløb fra den første idekonkurrence i 2009 til i dag samt et bud på, hvad fremtiden vil bringe for området.

Du kan også blive klogere på, hvordan kvarterets ”egenart” er tænkt, da bogen indeholder et katalog over de projekttemaer og fokuspunkter, som er evidente for udviklingen af Århusgadekvarteret. Bogen går tæt på emner som kantzoner, forskudte byggefelter, flexzoner, stræder og holmegader. Samtidig rummer bogen en række visualiseringer og tegninger, der anskueliggør de mange ideer og planer for området.


Eksempel på opslag fra bogen

Bogens målgruppe er primært alle dem, der er professionelt interesserede i byudvikling. Det vil sige byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, osv., men alle er naturligvis velkomne til at læse med.

By & Havn har udviklet Nordhavnsprojektet med arkitektfirmaerne Cobe, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere. Masterplanen er tilvejebragt i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, som med dette udgangspunkt har udarbejdet lokalplanen for området.

Man forventer, at de første beboere og erhverv flytter ind i Århusgadekvarteret i 2014. Området får pr. 1. juli 2013 også sit eget postnummer: 2150 Nordhavn.

Det er desværre ikke muligt at rekvirere bogen fysisk.

Presseinfo:
Kommunikationschef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard; T: 2916 0586

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206