METRO VIL SÆTTE NORDHAVNEN PÅ SKINNER

22. juni 2012

Folketinget og Københavns Kommune har netop indgået en politisk aftale, der sikrer metro til Nordhavnen. Med metroen på plads, kan man nu for alvor påbegynde byudviklingen af området. Metroen står klar i 2018 og vil få stor betydning for byudviklingen af Nordhavnen.

 

Både Folketinget og økonomiudvalget i Københavns Kommune har nu godkendt en aftale om etablering og finansiering af en metroforbindelse til Nordhavn fra Cityringen, som står klar i 2018. De to nye stationer kan tages i brug i 2019 og forventes tilsammen at få omtrent 11.000 passagerer i døgnet fra 2025.

I første omgang koncentrerer By & Havn udviklingen omkring den inderste del af Nordhavnen – det såkaldte Århusgadekvarter, der i løbet af få år vil kunne rumme 7.000 arbejdspladser og 2.500 beboere. Det forventes at de første beboere vil flytte ind allerede i 2014.

I en pressemeddelelse udtaler Transportminister Henrik Dam Kristensen:

”Den ny metro til Nordhavn vil give et markant løft til den kollektive trafik og sikre en attraktiv kollektiv trafikbetjening af Østerbro og den nye bydel i Københavns Nordhavn. Ved at etablere metroen i sammenhæng med Cityringen høster vi en masse gevinster. Vi sparer penge, sikrer en optimal planlægning i forhold til det øvrige metrobyggeri og mindsker generne af byggeriet. Samtidig skaber vi øget beskæftigelse”.

Ifølge befolkningsprognoserne vil København vokse med mere end 100.000 borgere frem til 2025 og planerne om en ny bydel i Nordhavn skal ses i den sammenhæng.

”Jeg er meget glad for aftalen med staten. Metroen til Nordhavn bliver motoren for et stort nyt bæredygtigt byområde af høj kvalitet med grønne transportformer som metro og cykel. En bydel med blandede boligformer, så også almindelige lønmodtagere og studerende har råd til at bo der. Samtidig skaber vi tusindvis af nye job”, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Ifølge aftalen om etablering vil den nye afgrening fra Cityringen til Nordhavn komme til at koste 2,3 milliarder kroner. Aftalen er indgået mellem Københavns Kommune, Transportministeriet og Frederiksberg Kommune.

Ifølge aftalen skal Metroselskabet bidrage med 1,1 milliarder kroner gennem billetindtægter, mens selskabet By & Havn bidrager med 900 millioner kroner. De resterende 300 millioner kroner deles mellem Københavns Kommune og Staten.

Metroen til Nordhavnen er en del af den brede politiske aftale mellem partierne i forligskredsen bag aftalerne om ”En grøn transportpolitik” (regeringen, V, DF, LA og K). Aftalens hovedpunkter er anlæg af en helt ny metrolinje til Københavns Nordhavn og udmøntning af cykelpuljen til cykelprojekter i hele landet. Aftalen omfatter forbedringer af infrastrukturen for i alt ca. 0,5 mia. kr.

Fakta om metro til Nordhavnen

  • Metro til Nordhavnen bliver en knap 3 km lang afgrening fra Østerbro-delen af Cityringen med to stationer: Nordhavn og v/ Orientkaj 
  • Ved at anlægge metro til Nordhavnen samtidig med anlæggelsen af Cityringen, kan man opnå en synergieffekt og nedbringe omkostningerne med 300 millioner kroner på den nye metro. Det sker blandt andet ved at lade metrosporerne mod Nordhavnen afgrene sig fra det allerede planlagte sporskiftekammer under Sortedamssøen. Derudover skal byggeriet af metro til Nordhavenn hurtigt i gang for ikke at forsinke arbejdet med og driften af Cityringen. 
  • Hvis metroen til Nordhavnen først var blevet etableret efter færdiggørelsen af Cityringen, ville det have givet to byggeperioder med to opgravningen af Sortedamssøen og dermed større gener for naboer og fremtidige passagerer. 
  • Metro til Nordhavnen vil skabe en direkte beskæftigelseseffekt på cirka 2.500 årsværk, viser beregninger fra Københavns Kommune. 
  • Metro til Nordhavnen vil skabe bedre sammenhængende kollektiv trafik med hurtigere rejsetid og færre biler. Allerede i 2014 flytter de første københavnere ind i Århusgadekvarteret.

Presseinfo:
Kommunikationschef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 29 16 05 86.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206