KVÆSTHUSMOLEN BYGGES OM

20. september 2012

Arbejdet med at omdanne Kvæsthusmolen er gået i gang. Kvæsthusmolen skal danne ramme en ny stor plads til byens folk med underliggende parkeringsanlæg med plads til 500 biler.

Anlægsarbejdet gik i denne uge så småt i gang med forundersøgelser og etablering af byggeplads på Sankt Annæ Plads. Efter nytår påbegyndes selve byggeriet af parkeringsanlægget, og arbejdet vil fortsætte i forskellige faser, indtil plads og parkeringsanlæg er klar til åbningen og indvielse i 2015. 

Fra begyndelsen af november 2012 og frem til indvielsen vil det ikke være muligt for nogen fartøjer at lægge til på begge sider af Kvæsthusmolen. 

Der vil i hele perioden være normal adgang for fodgængere og cyklister til Skuespilhuset, hotellerne og de øvrige ejendomme i området, samt for buslinje 11A, der kører til Skuespilhuset. Dog vil et stykke af promenaden rundt om Skuespilhuset blive fjernet midlertidigt for at lette udgravningen.

Læs mere her: http://www.kvaesthusprojektet.dk/nyheder/2012/120917_etablering-af-byggeplads 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206