FØRSTE SALG I ÅRHUSGADEKVARTERET ER EN REALITET

10. september 2012

Det første grundsalg i Århusgadekvarteret resulterer i et 59 meter højt kontorhus på i alt 14.000 kvadratmeter. I løbet af de kommende 7-10 år vil der alene i Århusgadekvarteret bo 3.000 og arbejde op til 7.000 mennesker.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S står for udvikling og arealsalg i Nordhavnen, og fælles for alle grundsalg i Nordhavnen er, at området skal ende med at blive en levende bydel med plads til både børn, unge, ældre, arbejdspladser og boliger. Nordhavnen får også sine to egne metrostationer - direkte koblet til Metro Cityringen. 

”Nordhavnen skal byudvikles med respekt for områdets enestående historie, og der vil over de næste 20-30 år blive skabt en ny bydel i København på et højt internationalt niveau - både når det gælder planlægning, arkitektur og infrastruktur. Århusgadekvarteret er første fase i udviklingen,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Nyt liv i siloerne
Det nye kontorhus bliver bygget direkte uden på de to markante siloer, der i mange år har præget Nordhavnens skyline. Siloerne ligger på en af de mest centrale pladser i Århusgadekvarteret. Med de to siloer og direkte kontakt til Nordbassinet samler pladsen to af de største kvaliteter i Nordhavnen: Beliggenheden ved vandet og havnens kulturarv.

”Siloerne har altid været et af områdets mest markante pejlemærker. Det er spændende, at disse industrielle byggerier nu får et nyt liv,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

By & Havn har solgt de to tidligere Aalborg Portland-siloer til NCC Property Development, der i samarbejde med ATP, Pension Danmark og PFA skal ombygge siloerne til et moderne kontorhus. Huset er allerede halvt udlejet.

Huset er bygget som en såkaldt ”add-on”konstruktion på de eksisterende siloer. Ifølge lokalplanen for Nordhavnen skal en del af det nye byggeri i området bygges oven på - eller uden på de ældre historiske bygninger. Og huset er netop et eksempel på den måde at udvikle bydelen på. Man bygger nyt – men bevarer stadig en del af områdets oprindelige identitet.

”Vi har været meget fascinerede af industrihavnens store skala og materialitet, da vi skabte huset. Transformationen af det postindustrielle bygningsanlæg til et nutidigt kontorhus har været en spændende udfordring. Bygningen vil opsamle havnens elementer; havet, spejlingerne, himlen og skyerne i kontrast til rå beton, rustent stål, træbolværker og asfalt. Det vil danne ramme om ca. 600 arbejdspladser med 360 grader udsigt over hele København og med kig fra Kronborg i nord til Stevns Klint i syd,” siger Morten Ulf Jørgensen, partner i DesignGroup Architects A/S, der har tegnet huset.

Der bliver bygget i alt 9 meter ud hele vejen rundt om begge siloer, så de på den måde kommer til at hænge sammen til ét hus. Projektet får 7 kontoretager, der starter 24 meter over jorden, mens byggeriets samlede højde er på 59 meter og omfatter 11.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter sekundære arealer som teknikrum og opbevaring. Byggeriet påbegyndes i oktober 2012, og bliver udført af NCC Construction Danmark A/S.

Huset forventes at være klar til indflytning primo 2014.

Fakta: 

 • Siloerne ligger på Sandkaj, hvor den gamle Redhavn lå. Redhavnen blev opfyldt i 1974. 
 • De er opført af Aalborg Portland i 1979 til brug for opbevaring af cement, der kunne losses og læsses direkte fra skibe ved kajkanten. 
 • Siloerne udbygges og omdannes til et moderne kontorhus med 11.000 kvadratmeter kontorer og 3.000 kvadratmeter sekundære arealer som teknikrum, depot og omklædning. 
 • Kontorerne monteres uden på siloerne og ’svæver’ 24 meter over terræn. 
 • I alt etableres 7 etager uden på siloerne. 
 • Øverst etableres fælles kantine og udendørs panoramaterrasse til husets lejere. 
 • Med sine 59 meter er siloerne det højeste byggeri i Nordhavn. 
 • Indflytningsklar fra april 2014.
 • Miljøcertificeres efter BREEAM med klassificeringen ’Very Good’. 
 • Projektet er tegnet af DesignGroup Architects A/S. 
 • Århusgadekvarteret er Københavns nye bæredygtige bydel, med plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 6.000-7.000 arbejdspladser og 3.000 beboere. 
 • By & Havn har udviklet Nordhavnsprojektet med arkitektfirmaerne COBE, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere.

Lær mere om udviklingen i Nordhavnen på www.Nordhavnen.dk  

Presseinfo:
Kommunikationschef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 29 16 05 86

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206