Første boligbyggeri i Århusgadekvarteret

18. december 2012

Til foråret tager Kuben Byg første spadestik til Havnehuset, som dermed bliver det første boligbyggeri i det kommende Århusgadekvarter.

Grave- og nedrivningsmaskiner præger lige nu Århusgadekvarteret, men om kort tid begynder byggeriet af Nordhavnens første boligbyggeri. 

”Det glæder mig meget, at der er boligbyggeri på vej i Århusgadekvarteret. Det er endnu et kapitel i områdets historie, der begynder, når kranerne til foråret ruller ind og skaber attraktive boliger i det nye havnekvarter,” siger adm. direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Det er Kuben Byg, der står bag opførelsen af de 48 boliger lige i centrum af Århusgadekvarteret ved det kommende Århus Torv. Byggeriet kaldes Havnehuset, og i første etape opføres 23 ejerboliger, der forventes klar til indflytning ultimo 2014. Anden etape består af 25 lejligheder, der udbydes til udlejning.

Havnehuset er tegnet af det anerkendte arkitektfirma Vandkunsten og får facader i rødbrune nuancer, som matcher de mange bevaringsværdige byggerier i Århusgadekvarteret. Huset bygges i 4-6 etager med beboelse fra 1. sal. Lejlighederne spænder fra 70 – 140 kvm. På første sal indrettes et privat gårdmiljø, cykelparkering og legefaciliteter. Stort set alle lejligheder får to opholdsaltaner med plads til udeliv, og de øverste – og mest eksklusive – lejligheder får private taghaver, ligesom der bliver fælles taghaver for hele bebyggelsen. 

”Målet har været at skabe et moderne byggeri med referencer til havnens mangfoldige miljø og historie. Ambitionen er, at Havnehuset som det første boligbyggeri i området, skal være pejlemærke for byudviklingen af Nordhavnen”, siger direktør Knud Erik Busk fra Kuben Byg.

Butikker i stueetagen
By & Havn ønsker at styrke detailhandlen i Århusgadekvarteret og sikre et godt mix af butikker på et tidligt tidspunkt i bydelens udvikling. Havnehuset ligger ved den centrale plads og kvarterets kommende hovedstrøg og har plads butikslokaler i stueetagen. 

”By & Havn tænker langsigtet. Det er afgørende for os, at udviklingen af Århusgadekvarteret kommer godt fra start. Derfor har vi valgt en strategi, hvor vi går aktivt ind i udlejningen af butikslokaler og sikrer det rigtige udbud af butikker, take away og caféer til glæde for både de kommende beboere og naboerne i kvarteret,” siger Jens Kramer Mikkelsen. 

Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – Havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Nybyggerier - som fx Havnehuset - skal forholde sig til områdets særlige egenart, der kendetegnes ved relativt lave karréer med en sammensat bygningsstruktur. 

Udtrykket opnås bl.a. ved stor variation og detaljerigdom i facaderne, forklarer chef for planlægning og arkitektur, Rita Justesen, By & Havn:

”Havnehuset er et harmonisk og stringent byggeri, der fremstår som en helhed med stor variation i det arkitektoniske udtryk med vinduespartier og altaner i flere planer og udformninger. Projektet udmærker sig ikke mindst ved stueetagernes detaljering og vinduespartier af varierende størrelse og indbyggede siddemuligheder i facaden,” siger Rita Justesen. 

Foruden grundsalget til Kuben Byg har By & Havn allerede solgt de to markante, 59 meter høje Aalborg Portland siloer på Sandkaj til NCC Property Development. Siloerne indrettes til kontorhuse og får et opdateret udseende med såkaldte ’add-ons’, hvorved man bygger nyt – men samtidig bevarer bygningernes oprindelige identitet. 

Århusgadekvarteret afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet og realiseres som det første bykvarter i Nordhavnen med plads til ca. 3.000 beboere og 6-7.000 arbejdspladser. På længere sigt kan hele Nordhavnen huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser, hvilket gør Nordhavnen til Nordeuropas største udviklingsprojekt. Realiseringen af de første byrum og bygninger startede i efteråret 2012 med forventet indvielse i foråret 2014. 

Ejerboligerne i Havnehuset forventes at blive sat til salg fra den 27. december hos Danbolig, Østerbro. 

Presseinfo:
Redaktør Carsten Arlund, By & Havn
E: ca@byoghavn.dk
T: 2075 1701

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206